Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Priešgaisrinės priežiūros grupės inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Fire monitoring group engineer

Kodas

214445

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti gaisrinės saugos inžinieriaus kvalifikaciją baigus gaisrinės saugos studijų programą universitete.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

planuoti, organizuoti bei kontroliuoti priešgaisrinės priežiūros veiksmus įmonėje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įmonės veikloje naudojamų medžiagų degumo įvertinimas bei reikalingų priemonių saugiam jų naudojimui parinkimas;
 • priešgaisrinės saugos sistemų elementų (dūmų detektorių, gesintuvų, vandens tiekimo sistemų ir pan.) projektavimas ir valdymas;
 • gaisrinės saugos užtikrinimo įrangos ir technikos parinkimas, instaliavimas ir priežiūra;
 • gaisrų, avarijų, stichinių nelaimių padarinių likvidavimo organizavimas;
 • gaisrų rizikos prognozavimas bei tinkamų priemonių, kurios padėtų to išvengti, parinkimas;
 • evakuacinių planų, gaisro gesinimo įrenginių, saugaus elgesio taisyklių išdėstymo plano sudarymas;
 • darbuotojų mokymas gaisrinės saugos srityje;
 • įmonės vadovų ir darbuotojų konsultavimas gaisrinės saugos klausimais.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios ir valstybinės statybos ir įvairių pramonės sričių įmonės ir kitos įstaigos ar organizacijos, kuriose lankosi daug žmonių arba kuriose yra didesnė gaisro rizika, priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos bei jų padaliniai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, kanceliarijos priemonės, taikomosios biuro programos (Word, Excel ir kt.), priešgaisrinės saugos instrukcijos, evakuacijos planai, gesintuvas, automatinės gaisro gesinimo sistemos, dūmų detektoriai, vandens tiekimo žarnos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti priešgaisrinės priežiūros grupės inžinieriumi. Baigus gaisrinės saugos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Gali dirbti individualiai – teikti gaisrinės saugos konsultacijas, organizuoti gaisrinės saugos mokymus.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, organizuotumas, gebėjimas bendrauti su kolegomis ir klientais, gebėjimas vadovauti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

Nereglamentuojamas.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų