Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Cheminės radiacinės saugos inžinierius inspektorius

Pavadinimas anglų kalba

Chemistry and radiation protection engineer inspector

Kodas

214444

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką aplinkos apsaugos inžinieriaus bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus atitinkamą mokymo programą kolegijose ar universitetuose

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vertinti įmonių aplinką bei įmonės veiklos poveikį gamtai, kurti programas ir procedūras, padedančias kontroliuoti, pašalinti ar užkirsti kelią cheminių, fizinių ir biologinių veiksnių žalai.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • cheminės bei radiacinės saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas;
 • įmonių konsultavimas cheminės ir radiacinės saugos klausimais;
 • cheminių bei radiacinių rodiklių stebėjimas bei saugojimas naudojant tiek paprastą, tiek ir sudėtingą mokslinę įrangą;
 • cheminės ir radiacinės saugos sistemų kūrimas bei įgyvendinimas;
 • cheminės taršos bei radiacijos rizikos darbo vietoje vertinimas, išvadų bei rekomendacijų teikimas;  
 • radiacinių bei cheminių medžiagų poveikio aplinkai tyrimas, rekomendacijų, padedančių mažinti šios rūšies taršą, teikimas;
 • konsultavimas saugaus radioaktyviųjų medžiagų gabenimo bei laikymo klausimais;
 • avarinių planų, skirtų reaguoti į spinduliuotės arba cheminės taršos incidentus, rengimas;
 • vadovavimas taršos pašalinimo grupėms bei veiksmų koordinavimas avarijų arba incidentų metu;
 • cheminės radiacinės saugos mokymai įmonių darbuotojams.
Potencialūs darbdaviaivalstybinės ir privačios maisto perdirbimo, chemijos, biotechnologijos pramonės, švaros paslaugas teikiančios, cheminėmis medžiagomis, laboratorinėmis priemonėmis ir technologine įranga prekiaujančios įmonės, mokslo institutai ir įstaigos, specializuotos laboratorijos, visuomeniniai sveikatos, teismo ekspertizės, muitinės, kriminalinių tyrimų centrai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, kanceliarijos priemonės, automobilis, taikomosios biuro programos (Word, Excel ir kt.), cheminę bei radiacinę saugą reglamentuojantys teisės aktai, cheminės taršos tyrimų laboratorinė įranga (matuokliai,  kolbos, įvairios cheminės medžiagos ir kt.), speciali apsaugos apranga (kostiumai, avalynė ir pan.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti cheminės radiacinės saugos inžinieriumi inspektoriumi. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose mokymuose. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo asmuo gali mokymąsi tęsti universitetuose pagal technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos studijų krypties programas. Gali dirbti individualiai – teikti cheminės radiacinės saugos konsultacijas, organizuoti šios srities mokymus.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kruopštumas, pareigingumas, darbštumas, sąžiningumas, iniciatyvumas, domėjimasis naujovėmis bei jų diegimas kasdienėje veikloje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

Nereglamentuojamas.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų