Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Šilumos energetikos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Thermal energy engineer

Kodas

214443

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

​Nereglamentuota, galima įgyti inžinieriaus kvalifikaciją bei šiluminės energijos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus kolegines studijų programas, ar energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):organizuoti šilumos gamybą, šilumos tiekimą ir energetinių sistemų priežiūrą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • medžiagų, armatūrų ir energetikos sistemų įrenginių parinkimas pagal projektinę dokumentaciją;
 • nesudėtingų šilumos energetikos sistemų projektavimas, siekiant racionaliai naudoti išteklius ar optimizuoti energijos gamybos etapus;
 • šildymo įrangos sistemų montavimo ir derinimo darbų organizavimas ir atlikimas;
 • technologijų, prietaisų, medžiagų, įvairių gamintojų produkcijos parinkimas ir pritaikymas šilumos įrangos sistemoms;
 • šilumos energetikos sistemų eksploatavimas ir remonto darbų organizavimas;
 • miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimas, vykdomų modernizavimo darbų kokybės užtikrinimas;
 • naujų technologijų šilumos energijai apskaityti ir taupyti plėtojimas;
 • įmonių ir bendrovių šilumos ūkio valdymas, įmonės padalinio veiklos organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiŠiluminės elektrinės, šilumos tiekimo bendrovės.
Darbo priemonėsŠilumos energetikos sistemos (katilinės, šilumos punktai, šilumos tinklai), kompiuteris, speciali programinė įranga modeliavimui, projektavimui ir skaičiavimams atlikti, darbo apsaugos priemonės (darbo drabužiai, šalmas, akiniai, specialūs batai ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose įmonėse, gaminančiose ir tiekiančiose šilumos energiją vartotojams, inžinieriais. Įgiję darbinės patirties ir papildomų kompetencijų gali siekti energetikos padalinių, sektorių vadovo pareigų. Gali tęsti technologijos mokslų srities studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):techninis, analitinis ir kūrybinis mąstymas, iniciatyvumas, atsakingumas, atidumas, kruopštumas, punktualumas, greita reakcija, sąžiningumas, gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai, tikslo siekimas, gebėjimas priimti sprendimus, dėmesio sutelkimas, gera fizinė būklė (klausa, regėjimas, gera judesių koordinacija), atsparumas stresui.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginis ar universitetinis) technologijos srities išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga