Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Transporto specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Transportation specialist

Kodas

214438

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;

užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus atitinkamos krypties studijų programą kolegijose

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

užtikrinti efektyvų įmonės transporto priemonių naudojimą bei organizuoti jų priežiūrą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įmonės transporto priemonių darbo planavimas ir organizavimas;
 • tinkamiausių transporto priemonių ar krovinių gabenimo būdų parinkimas, darbo sąnaudų skaičiavimas;
 • ataskaitų apie transporto priemonių būklę, naudojimą, prastovas bei sunaudotą kurą ir kitas eksploatacines medžiagas teikimas įmonės vadovams;
 • įmonei reikalingų transporto paslaugų užsakymas, derybos su transporto paslaugas teikiančiomis įmonėmis dėl transporto kainos ir krovinių gabenimo terminų;
 • užtikrinimas, jog įmonės naudojami automobiliai būtų paruošti darbui;
 • tinkamiausių transporto priemonių maršrutų planavimas, sąmatų skaičiavimas.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios privačios ir valstybinės logistikos ir krovinių gabenimo įmonės, prekybos ir gamybos įmonės ir jų padaliniai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, kanceliarijos priemonės, automobilis, klientų bei logistikos įmonių duomenų bazė, taikomosios programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), krovinių gabenimą, transporto priemonių priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti transporto specialistu. Sukaupęs darbo patirties asmuo gali vadovauti kitų krovinių tvarkytojų darbui, tapti logistikos skyriaus ar įmonės vadovu. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Pageidaujantis tęsti studijas asmuo gali toliau studijuoti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities, transporto inžinerijos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, savarankiškumas ir gebėjimas organizuoti savo darbą, mandagumas, domėjimasis automobiliais, pastabumas, kruopštumas, tvarkingumas ir sąžiningumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

Nereglamentuojamas.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų