Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Technologijų inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Technology engineer

Kodas

214432

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​Nereglamentuojama, galima įgyti giminišką mechaninių technologijų inžinieriaus bakalauro kvalifikacinį laipsnį kolegijose, vykdančiose studijas pagal mechaninių technologijų inžinerijos studijų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti, išbandyti ir tobulinti techninių problemų, susijusių su produkcijos gamyba ar įrengimų naudojimu, sprendimo variantus bei įrengimus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • bendradarbiavimas su mokslininkais bei technikais, kuriančiais naujus įrengimus, gamybos ir kontrolės priemones bei procesus;
 • gamybos ir atliekamų operacijų vertinimas ir koordinavimas, tyrimų atlikimas, stengiantis užtikrinti tinkamą produkcijos kokybę;
 • dalyvavimas kuriant naujus bei tobulinant esamus produktus;
 • gamybos metodų bei procesų tobulinimas, naudojantis atliktų mokslinių tyrimų rezultatais;
 • technologijų priežiūros, tobulinimo bei naudojimo politikos, procedūrų bei standartų kūrimas;
 • naudojamų technologijų efektyvumo tyrimas, rekomendacijų jas tobulinti teikimas;
 • technologijų atnaujinimo ar tobulinimo projektų sąmatų rengimas;
 • technologiniams procesams atnaujinti reikalingos įrangos paieška, rekomendacijų teikimas įmonės vadovams;
 • gamybos bei kokybės tikrinimo procesų aprašų rengimas bei diegimas įmonės veikloje.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios ar valstybinės gamybos, lengvosios pramonės, maisto pramonės, medžio apdirbimo, kitų pramonės sričių įmonės bei jų padaliniai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, taikomosios programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), įrengimų techniniai aprašai, kalkuliatorius, kanceliarinės priemonės, įrengimų būklę atspindinčių tyrimų  suvestinės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti technologijų inžinieriumi. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – studijuoti magistrantūroje. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose mokymuose. Gali dirbti individualiai – parinkti bei diegti įrengimus, organizuoti jų techninį aptarnavimą ar prekybos įrengimais veiklą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, komunikabilumas, organizuotumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje arba grupėje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

Nereglamentuojamas.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų