Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Laivų statybos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Shipbuilding engineer

Kodas

214426

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti laivo inžinieriaus kvalifikaciją baigus atitinkamos krypties studijų programą universitete

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

organizuoti ir prižiūrėti laivų statybos bei įrangos montavimo ir išbandymo darbus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įvairių tipų laivų statybos darbų planavimas, organizavimas ir kontrolė;
 • mašinų ir įrenginių, naudojamų statant laivus, parinkimas, montavimas;
 • įvairių tipų laivų variklių projektavimas ir konsultavimas;
 • laivų sistemų, jėgainių, šildymo ir ventiliacijos sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas, jų statybos organizavimas bei priežiūra;
 • laivų korpusų ir kitų pagrindinių laivų dalių projektavimas, statybos organizavimas ir kontrolė;
 • laivuose naudojamų elektronikos prietaisų - procesorių, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų, projektorių ir pan. projektavimas, montavimas;
 • pastatytų laivų kokybės kontrolės standartų ir procedūrų rengimas bei taikymas;
 • įvairių laivo statybos metu užfiksuotų gedimų nustatymas ir šalinimas;
 • bendradarbiavimas su kitais laivų statyboje dalyvaujančiais specialistais, informacijos jiems teikimas;
 • vadovavimas kitiems laivų statybos darbuotojams.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės bei privačios įvairių tipų laivų statybos įmonės ir organizacijos, laivų remonto įmonės, uostai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, kanceliarijos priemonės, taikomosios biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), laivų statybą bei remontą reglamentuojantys teisės aktai, braižybos reikmenys (lentos, liniuotės ir kt.), diagnostikos įrankiai (įvairūs matuokliai, testeriai ir pan.), remonto įrankiai (platukai, replės ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti laivų statybos inžinieriumi. Sukaupęs darbo patirties asmuo gali tapti skyriaus ar laivų remonto įmonės vadovu. Pageidaujantis tęsti studijas asmuo gali toliau studijuoti laivų projektavimą ir statybą magistrantūros studijų metu, o jas baigus - mokymąsi tęsti technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programose. Gali dirbti individualiai – steigti laivų statybos įmonę ar savarankiškai statyti laivus.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas ir gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą, nuoseklumas, gebėjimas aiškiai reikšti savo mintis, logiškai ir konstruktyviai mąstyti, mandagumas, taktiškumas ir sąžiningumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

Nereglamentuojamas.

 

Vaizdinė medžiaga