Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Branduolinės energetikos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Nuclear engineer

Kodas

214423

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota, įgyjamas branduolinės energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti ir analizuoti atominės energijos gamybos procesus, projektuoti įrangą ir sistemas, vadovauti įrangos ir sistemų gamybai, remontui, techninei priežiūrai bei konsultuoti šiais klausimais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • atominės energijos gamybos įrenginių projektavimas,  tyrimai, gamyba ir valdymas, konsultavimas šiais klausimais;
 • atominės energijos gamybos ciklo užtikrinimas, atominės energijos gamybos įrangos, jos veikimo priežiūra, remontas, tobulinimas;
 • atominių reaktorių priežiūra, tinkamo veikimo užtikrinimas;
 • atominės elektrinės saugos sistemų veikimo užtikrinimas ir saugos valdymas;
 • radioaktyvių medžiagų apdorojimas, radioaktyvių atliekų šalinimas, saugojimas, konsultavimas šiais klausimais;
 • moksliniai tyrimai branduolinės energetikos srityje, problemų sprendimas, naujų branduolinės energetikos technologijų plėtojimas;
 • bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais, panaudojant branduolinės energetikos tyrimus kitose srityse (pavyzdžiui, medicina, kosminiai tyrimai ir pan.).
Potencialūs darbdaviaiAtominės elektrinės, kitos branduolinės energetikos infrastruktūros institucijos, branduolinės ir radiacinės saugos kontrolės tarnybos, panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo organizacijos, specializuotos įrangos techninės priežiūros bei remonto organizacijos, gynybos, mokslinių tyrimų, konsultacinės ir kitos techninės paramos organizacijos.
Darbo priemonėsAtominės energijos įrenginių valdymo ir kontrolės įranga (davikliai, valdymo pultas, duomenų registratoriai ir kt.), energijos gamybos įranga (reaktoriai, branduolinių medžiagų ir radioaktyvių atliekų saugykla, turbinos ir kt.), laboratorinė įranga (radioaktyvumo matuokliai, speciali programinė įranga modeliavimui, skaičiavimams atlikti, darbo apsaugos priemonės – drabužiai, akiniai ir pan.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti inžinieriumi atominėse elektrinėse ir kitose branduolinės energetikos infrastruktūros institucijose: branduolinės ir radiacinės saugos kontrolės tarnybose, panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo organizacijose, specializuotose įrangos techninės priežiūros bei remonto organizacijose, mokslinių tyrimų, konsultacinėse ir kitose techninės paramos organizacijose. Įgijus patirties ir kompetencijų gali dirbti mokslinį tiriamąjį, gamybinį, technologinį ir projektavimo bei konsultacinį darbą branduolinės energetikos sektoriuje bei jo infrastruktūros įmonėse ir organizacijose. Gali tęsti technologijos mokslų srities studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, techninis, kritinis, konstruktyvus mąstymas, gebėjimas argumentuoti, aiškiai formuluoti išvadas, savarankiškumas, erdvinis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas, gera judesių koordinacija, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

nereglamentuotas, gali būti reikalaujamas technologijos mokslų srities (energijos inžinerija) aukštasis universitetinis išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų