Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Variklių ir jėgainių (išskyrus laivų) inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Engine and propulsion engineer (excluding ships)

Kodas

214421

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką mechaninių technologijų arba šilumos energetikos inžinieriaus bakalauro kvalifikacinį laipsnį kolegijose, vykdančiose studijas pagal atitinkamą studijų programą

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

projektuoti, organizuoti ir prižiūrėti įvairių tipų variklių bei jėgainių (išskyrus laivų) diegimą, veikimą ir naudojimą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • variklių bei jėgainių parinkimas, instaliavimas bei priežiūra;
 • variklių, jėgainių bei jų dalių techninių rodiklių stebėjimas, būklės įvertinimas, reikalingų patobulinimų projektavimas;
 • variklių bei jėgainių gedimų diagnozavimas ir remontas, periodinių techninio aptarnavimo darbų atlikimas;
 • variklių bei jėgainių kontrolės, techninių duomenų matavimo bei bandymų priemonių numatymas, sąmatų rengimas;
 • variklių bei jėgainių remonto bei priežiūros duomenų rinkimas, analizė ir sisteminimas, ataskaitų apie atliktus remonto bei priežiūros darbus teikimas;
 • techninių užduočių priežiūros ar remonto darbams atlikti rengimas;
 • atsarginių detalių bei eksploatacinių medžiagų užsakymas;
 • paleidžiamų variklių bei naujų jėgainių testavimas.
Potencialūs darbdaviaiStambios, vidutinės ir smulkios privačios ar valstybinės gamybos, įvairių pramonės sričių bei energetikos įmonės ir jų padaliniai, elektrinės, šilumos tiekėjų įmonės.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo ir biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), jėgainių bei variklių techniniai aprašai, kalkuliatorius, kanceliarinės priemonės, įrengimų būklę atspindinčių tyrimų  suvestinės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti variklių ir jėgainių (išskyrus laivų) inžinieriumi. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, vėliau – studijuoti magistrantūroje. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose mokymuose. Gali dirbti individualiai – parinkti bei diegti variklius bei jėgaines, organizuoti jų techninį aptarnavimą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, aktyvumas, komunikabilumas, gebėjimas dirbti grupėje, atsakomybė už priimtus sprendimus, verslumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų