Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pramonės įrenginių ir įrankių inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Industrial equipment and tools engineer

Kodas

214418

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką mechaninių technologijų inžinieriaus bakalauro kvalifikacinį laipsnį kolegijose, vykdančiose studijas pagal mechaninių technologijų inžinerijos studijų programą

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vertinti, tikrinti, prižiūrėti, kurti ir tobulinti įvairius pramonės įrenginius ir įrankius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • techninės pagalbos teikimas įrengiant ar prižiūrint įmonės įrangą bei naudojamus įrankius;
 • įrengimų pritaikymas įmonės ar jos klientų poreikiams;
 • periodinis įrangos ir įrankių atnaujinimas;
 • įrangos ir įrankių gedimų nustatymas, jų priežasčių išaiškinimas ir gedimų pašalinimas;
 • naudojamos įrangos bei įrankių tobulinimas, naujų įrankių bei įrangos kūrimas;
 • įrangos ir įrankių naudojimosi tvarkų bei taisyklių rengimas;
 • techninės informacijos ir dokumentacijos, susijusios su įrengimų ar įrankių naudojimu, saugojimas, įmonės dokumentacijos pildymas;
 • naujų įrankių bei įrangos išbandymas prieš pradedant darbą;
 • rekomendacijų įmonės vadovams teikimas, kaip padidinti įrengimų ir įrankių darbo efektyvumą bei mažinti sąnaudas;
 • darbuotojų mokymas dirbti tam tikrais įrengimais ir įrankiais.
Potencialūs darbdaviaiStambios, vidutinės ir smulkios privačios ar valstybinės gamybos, lengvosios pramonės, maisto pramonės, medžio apdirbimo, kitų pramonės sričių įmonės bei jų padaliniai, pramonės įrenginiai ir įrankiai prekiaujančios įmonės.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, taikomosios biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), gamybos įrengimų ir įrankių techniniai aprašai ir naudojimosi instrukcijos, kalkuliatorius, kanceliarinės priemonės, diagnostikos įrankiai (įvairūs matuokliai, testeriai ir pan.), įrengimų ir įrankių tiekėjų duomenų bazės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti pramonės įrenginių ir įrankių inžinieriumi. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – studijuoti magistrantūroje. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose mokymuose. Gali dirbti individualiai – parinkti bei diegti įrengimus ir įrankius, prekiauti įrengimais ar įrankiais.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, komunikabilumas, organizuotumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje arba grupėje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

Nereglamentuojamas.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų