Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Žemės ūkio mechaninės įrangos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Agriculture mechanical equipment engineer

Kodas

214416

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką automobilių transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus atitinkamos krypties studijų programą kolegijoje

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti, įdiegti ir aptarnauti žemės ūkio, sodininkystės ir miškininkystės mašinas ir jų priedus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • žemės ūkio automobilių ir traktorių techninės priežiūros ir remonto organizavimas, gedimų nustatymas ir jų šalinimas;
 • intensyvių žemės ūkio gamybos metodų
  poveikio aplinkai įvertinimas bei specialios žemės ūkio technikos parinkimas arba pritaikymas;
 • specialių žemės ūkio mašinų bei įrengimų projektavimas;
 • įvairios žemės ūkio technikos bei kitos mechaninės įrangos testavimas ir diegimas;
 • žemės ūkio technikos techninio aptarnavimo bei remonto programų sudarymas bei organizavimas;
 • žemės ūkio technikos remontui reikalingų medžiagų parinkimas;
 • žemės ūkio mašinų našumo įvertinimas ir rekomendacijų, kaip padidinti jų našumą, teikimas.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios privačios ir valstybinės žemės ūkio, sodininkystės ar miškininkystės įmonės, privatūs žemdirbių ūkiai, žemės ūkio technika prekiaujančios ar ją remontuojančios įmonės bei jų padaliniai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, kanceliarijos priemonės, automobilis, taikomosios programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), diagnostikos įrankiai (įvairūs matuokliai, testeriai ir pan.), remonto įrankiai (plaktukai, replės, atsuktuvai ir pan.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti žemės ūkio mechaninės įrangos inžinieriumi. Sukaupęs darbo patirties asmuo gali tapti įmonės vadovu. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Pageidaujantis tęsti studijas asmuo gali toliau studijuoti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities, transporto inžinerijos studijų krypties programas. Gali steigti privačią žemės ūkio technikos remonto įmonę ar konsultuoti žemdirbius.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, savarankiškumas ir gebėjimas organizuoti savo darbą, mandagumas, domėjimasis žemės ūkiu bei žemės ūkio technika, pastabumas, kruopštumas, tvarkingumas ir sąžiningumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

Nereglamentuojamas.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų