Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Lokomotyvų variklių inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Locomotive engines engineer

Kodas

214413

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vadovauti lokomotyvų variklių remonto darbams, organizuoti jų priežiūrą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • lokomotyvų variklių ir jų sistemų techninių bei eksploatacinių parametrų ir ekonominius rodiklių analizė;
 • lokomotyvų variklių ir atskirų jų elementų techninės būklės nustatymas, gedimų nustatymas ir jų priežasčių analizė;
 • lokomotyvų variklių bei jų dalių atnaujinimo poreikio nustatymas, atnaujinimo darbų planavimas bei organizavimas;
 • Principinių lokomotyvų variklių schemų ir projektinių brėžinių rengimas taikant inžinerinės grafikos žinias;
 • įrangos, sudedamųjų jos dalių ir konstrukcinių medžiagų parinkimas bei atnaujinto objekto techninės specifikacijos rengimas;
 • tinkamų eksploatacinių medžiagų atnaujintiems objektams parinkimas;
 • atnaujintų lokomotyvų variklių išbandymo metodikos sukūrimas, vadovavimas išbandymo darbams;
 • remonto darbų apimčių, sąnaudų skaičiavimas, reikiamų medžiagų ir mechanizmų nustatymas.
 • lokomotyvų variklių remonto darbų kokybės įvertinimas.
Potencialūs darbdaviaiGeležinkelių įmonės, privačios ar valstybinės traukinių remonto įmonės, traukinių depai, traukinių variklių detalėmis prekiaujančios įmonės.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, taikomosios biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), kanceliarinės priemonės, remonto įrankiai (kūjai, replės ir pan.), įvairūs matuokliai, braižymo reikmenys (lentos, pieštukai, liniuotės ir pan.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti lokomotyvų variklių inžinieriumi. Sukaupęs darbo patirties asmuo gali tapti lokomotyvų remonto skyriaus vadovu. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Pageidaujantis tęsti studijas asmuo gali toliau studijas tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities transporto inžinerijos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, dėmesio sutelktumas, kruopštumas, ištvermė, komunikabilumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, spręsti profesines bei visuomenines problemas konkurencinėmis rinkos sąlygomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

Nereglamentuojamas.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų