Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kelių transporto priemonių inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Road vehicle engineer

Kodas

214408

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus atitinkamos krypties studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vadovauti automobilių techninės priežiūros ir remonto darbams, juos organizuoti.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • automobilių techninės priežiūros ir remonto darbų planavimas, organizavimas ir vadovavimas juos atliekantiems darbuotojams;
 • automobilių techninės priežiūros grafikų rengimas bei užtikrinimas, kad automobiliai būtų atlikę reikalingus patikrinimus ir tinkami naudoti;
 • nesudėtingų įrenginių, naudojamų eksploatuojant ar prižiūrint įmonės naudojamas transporto priemones, konstravimas;
 • transporto priemonių diagnostikos organizavimas, darbas su diagnostiniais įrenginiais, matavimų atlikimas bei diagnostinių parametrų vertinimas;
 • darbuotojų ir įrenginių poreikio skaičiavimas, darbo grafikų sudarymas;
 • naudojamų automobilių eksploatacinių savybių vertinimas, rekomendacijų teikimas įmonės vadovams įsigyjant naujus automobilius;
 • techninės priežiūros bei automobilių eksploatavimo taisyklių rengimas bei diegimas įmonės veikloje;
 • automobilių remontui naudojamų medžiagų ir įrenginių parinkimas.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios privačios ir valstybinės logistikos ir krovinių gabenimo įmonės, prekybos ir gamybos įmonės ir jų padaliniai, turintys savo transporto skyrius.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, kanceliarijos priemonės, automobilis, taikomosios programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), krovinių gabenimą, transporto priemonių priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti kelių transporto priemonių inžinieriumi. Sukaupęs darbo patirties asmuo gali tapti logistikos skyriaus ar įmonės vadovu. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Pageidaujantis tęsti studijas asmuo gali toliau studijuoti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities, transporto inžinerijos studijų krypties programas. Gali steigti privačią krovinių gabenimo keliais įmonę.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, savarankiškumas ir gebėjimas organizuoti savo darbą, mandagumas, domėjimasis automobiliais, pastabumas, kruopštumas, tvarkingumas ir sąžiningumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

Nereglamentuojamas.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų