Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mechatronikos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Mechatronics engineer

Kodas

214403

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota, galima įgyti mechatronikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programas..

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

analizuoti, formuluoti ir spręsti mechatronikos praktinius uždavinius, projektuoti mechatronines sistemas jas eksploatuoti ir tirti, plėtoti mechatronikos technologijas.  
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mechatroninių sistemų projektavimas ir modernizavimas, valdymo programų ir projektų dokumentacijos parengimas;
 • mechatroninės įrangos diegimas, montavimas ir derinimas;
 • mechatronikos praktinių uždavinių (problemų) sprendimas;
 • mechatroninių sistemų ir įrangos eksploatavimas, esamos būklės vertinimas, gedimų šalinimas;
 • mechatroninių gaminių gamybos technologijų kūrimas ir tobulinimas;
 • inžinerinės veiklos ir verslo organizavimas, verslo aplinkos vertinimas.
Potencialūs darbdaviaiInžinerinio projektavimo ir gamybos įmonės.
Darbo priemonėsMechatroninių sistemų elementai (pvz., jutikliai, mechaninės, elektros ir kt. pavaros ir kt.), mechatroninių sistemų valdymo elementai (pvz., mikrovaldikliai), kompiuteris, specializuotos programos.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti projektavimo, gamybinį-technologinį ar kitą inžinerinį darbą. Įgiję patirties ir kompetencijų, gali dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį ir ekspertinį-konsultacinį darbą įmonėse bei organizacijose. Taip pat gali tęsti mechatronikos inžinerijos krypties studijas. Gali vysti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, sisteminis mąstymas, gebėjimas sutelkti dėmesį, greita orientacija, gebėjimas prisitaikyti prie kintančių sąlygų, gebėjimas savarankiškai mokytis, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, iniciatyvumas, komunikabilumas, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas vadovauti, atsakingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų