Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Laivo mechaninės įrangos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Ships mechanical equipment engineer

Kodas

214402

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti laivo inžinieriaus kvalifikaciją baigus atitinkamos krypties studijų programą universitete.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

planuoti, projektuoti, instaliuoti, prižiūrėti ir remontuoti mechaninę laivų įrangą (variklius, siurblius, turbinas, šaldymo įrangą ir kt.).
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • laivų mechaninės dalies montavimo brėžinių bei projektų rengimas;
 • mechaninės bei pagalbinės laivo įrangos ir jos sistemų montavimas ir stebėjimas;
 • įrenginių techninės būklės įvertinimas, gedimų nustatymas, jų įvertinimas ir remontas;
 • sistemingas laivo mechaninių įrenginių techninės priežiūros ir remonto atlikimas;
 • mechaninių įrenginių eksploatavimo taisyklių bei remonto tvarkaraščių rengimas, reikalingų darbų organizavimas bei jų atlikimo kontrolė;
 • laivo mechaninės dalies techninės dokumentacijos tvarkymas, optimalaus darbo režimo parinkimas;
 • laivui remontuoti reikalingų medžiagų parinkimas, laivo remonto sąmatų rengimas;
 • budėjimas mašinų skyriuje bei mechaninių įrenginių veiklą signalizuojančių indikatorių stebėjimas;
 • vadovavimas budinčiam personalui bei laivus remontuojantiems darbuotojams.
Potencialūs darbdaviaiJūrų ūkio valstybinės bei privačios įmonės ir organizacijos, laivų statybos ar remonto įmonės, laivai, jūrų uostai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, kanceliarijos priemonės, taikomosios biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), laivų statybą bei remontą reglamentuojantys teisės aktai, braižybos reikmenys (lentos, liniuotės ir kt.), diagnostikos įrankiai (įvairūs matuokliai, testeriai ir pan.), remonto įrankiai (platukai, replės ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti laivų mechaninės įrangos inžinieriumi. Sukaupęs darbo patirties asmuo gali vadovauti kitiems mechaninės įrangos inžinieriams ar tapti laivų remonto įmonės vadovu. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Pageidaujantis tęsti studijas asmuo gali toliau studijuoti pagal technologijos mokslų jūrų inžinerijos programą magistro laipsniui įgyti. Gali dirbti individualiai – steigti laivų remonto įmonę, privačiai remontuoti laivų įrangą ar teikti laivų mechaninės dalies remonto konsultacijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas ir gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą, nuoseklumas, gebėjimas aiškiai reikšti savo mintis, logiškai ir konstruktyviai mąstyti, mandagumas, taktiškumas ir sąžiningumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

Nereglamentuojamas.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų