Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Aviacijos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Aviation engineer

Kodas

214401

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinieriai

Pogrupio kodas

2144

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota, įgyjamas aviacijos inžinerijos arba aeronautikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis baigus universitetinių studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

projektuoti ir vadovauti orlaivių, jų įrangos ir sistemų gamybai, konsultuoti šiais klausimais, taip pat vadovauti ir atlikti jų techninę priežiūrą ir remontą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įrangos, naudojamos aviacijoje, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • variklių, naudojamų orlaiviuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • orlaivių sistemų funkcionalumo ir patikimumo vertinimas, tobulinimas;
 • orlaivių priežiūra, remontas, diagnostika;
 • orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant orlaivių, jų įrangos ir sistemų tinkamą veikimą ir saugą;
 • užtikrinimas, kad orlaivių įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus.
Potencialūs darbdaviaiOrlaivių projektavimo, gamybos ir remonto įmonės, aviacijos gamyklos, aviakompanijos, valstybinės institucijos (Civilinės aviacijos departamentas ir kt.), aviacinės technikos remonto įmonės, aviacinės technikos priežiūros įmonės, aviacinę techniką naudojančios įmonės.
Darbo priemonėsOrlaivių priežiūros ir remonto įranga (autokrautuvas, aukštalipio įranga, mechaninės ir elektroninės matavimo priemonės, raktai, atsuktuvai ir kt.), kompiuteris, speciali programinė įranga diagnostikai atlikti ir parametras tikrinti, techninės priežiūros vadovas.
Profesinės perspektyvosGali dirbti aviacijos inžinieriumi gamybinėse, remonto įmonėse, aviakompanijose, dalyvauti orlaivių gamybos ir atnaujinimo projektuose. Įgiję magistro kvalifikaciją ir darbo patirties gali dirbti gamybos vadovais ir technologais, inžinieriais konstruktoriais įmonėse, specialistais valstybinėse institucijose. Taip pat gali studijuoti mechanikos inžinerijos arba transporto inžinerijos krypties doktorantūroje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, kritinis, konstruktyvus, techninis ir erdvinis mąstymas, gebėjimas argumentuoti, aiškiai formuluoti išvadas, savarankiškumas, techniniai gebėjimai,  atsakingumas, kruopštumas, gera judesių koordinacija, greita reakcija, gebėjimas nuolat mokytis, bendradarbiauti, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

nereglamentuojama, priklausomai nuo darbdavio gali būti reikalaujamas aukštasis (universitetinis ar koleginis) išsilavinimas technologijos mokslų srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų