Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Aplinkos duomenų analitikas

Pavadinimas anglų kalba

Environment data analyst

Kodas

214305

Pogrupio pavadinimas

Ekologijos inžinieriai

Pogrupio kodas

2143

Pogrupio aprašymas

Ekologijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, naudodami įvairių inžinerijos mokomųjų dalykų žinias, vadovauja ir rengia sprendimus, kaip sustabdyti, kontroliuoti ar ištaisyti neigiamą žmogaus veiklos poveikį aplinkai bei konsultuoja šiais klausimais. Jie atlieka statybos ir civilinės statybos projektų aplinkos apsaugos vertinimą, taip pat taiko inžinerijos principus taršos kontrolės atliekų perdirbimo ir šalinimo srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, esamos ir siūlomos statybos, civilinės statybos ir kitos veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir ataskaitų teikimas;
 • gamybinių ir savivaldybės patalpų ir programų patikros, įvertinant veiklos veiksmingumą ir užtikrinant aplinkos apsaugos reglamentuojamųjų dokumentų laikymąsi;
 • sistemų, procesų ir įrangos, skirtos vandens, oro ar dirvožemio kokybei kontroliuoti ir valdyti, kūrimas bei priežiūra;
 • pagalbos aplinkos apsaugos inžinerijos srityje teikimas atliekant tinklų analizę, reguliuojamojo pobūdžio analizę ir planuojant ar tikrinant duomenų bazių plėtrą;
 • planų, leidimų ir standartinių veiklos procedūrų gavimas, atnaujinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • inžinerinės ir techninės pagalbos teikimas žalos aplinkai mažinimo ir bylinėjimosi projektuose, įskaitant žalos mažinimo sistemų rengimą ir reguliuojamojo pritaikymo nustatymą;
 • aplinkos apsaugos tobulinimo programų pažangos stebėsena;
 • bendrovių ir valstybinių agentūrų konsultavimas dėl procedūrų, kurių reikia laikytis valant užterštas vietas, kad žmonės ir aplinka būtų apsaugoti;
 • bendradarbiavimas su ekologais, projektuotojais, pavojingųjų atliekų technikais, kitų sričių inžinieriais ir teisės bei verslo specialistais, sprendžiant aplinkos apsaugos problemas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-24

Reikalinga kvalifikacija

​aplinkos inžinerijos profesinis bakalauro kvalifikacinis laipsnis, įgyjamas baigus kolegines studijų programas, aplinkos inžinerijos bakalauro, aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciniai laipsniai, įgyjami baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

rinkti, kaupti ir analizuoti aplinkosaugos pobūdžio statistinę informaciją ir duomenis.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • aplinkos būklės duomenų ir aplinkosaugos pobūdžio informacijos rinkimas ir kaupimas;
 • aplinkos duomenų analizavimas informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis;
 • aplinkos duomenų bazių pildymas ir valdymas;
 • mokslinės, techninės ir teisinės informacijos apie aplinkos būklę apdorojimas taikant šiuolaikinius analizės metodus;
 • bendradarbiavimas su kitais aplinkos apsaugos srities specialistais ir jų konsultavimas sprendžiant aplinkos apsaugos problemas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės aplinkos apsaugos institucijos, pramonės ir transporto įmonės, privačios aplinkosauginės įmonės.
Darbo priemonėsDūmų analizatorius, oksimetras, jonometras, olfaktometras, kompiuteris, ryšio, priemonės, duomenų fiksavimo priemonės, specialios kompiuterinės programos, speciali dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosProfesinę kvalifikaciją aplinkos duomenų analitikai tobulina darbo vietoje, seminarų, kursų metu. Kolegijų absolventai gali tęsti studijas siekdamas universitetinio išsilavinimo. Baigusiems universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros ir trečiosios pakopos doktorantūros studijas. Įgiję daugiau papildomų kompetencijų, priklausomai nuo organizacinių gebėjimų ir asmeninių savybių, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir loginis mąstymas, tikslumas, komunikabilumas, informacinių komunikacinių technologijų gebėjimai, užsienio kalbų mokėjimas, domėjimasis gamtos mokslais, darbo komandoje gebėjimai, savarankiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo organizavimo ir planavimo gebėjimai, gebėjimas įvertinti ir kontroliuoti ekstremalias situacijas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų