Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {civilinė inžinerija, statyba}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (civil engineering, construction)

Kodas

214226

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2142

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, vadovauja civilinės statybos darbams ir kontroliuoja jų atlikimą, tiria tam tikrų medžiagų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naujų statybos teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ir esamų tobulinimas;
 • tokių statinių, kaip tiltai, užtvankos, dokai, keliai, oro uostai, geležinkeliai, kanalai, vamzdynai, atliekų šalinimo ir potvynių kontrolės sistemos bei kiti stambūs statiniai, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • statybos metodų, medžiagų panaudojimo, kokybės standarto parinkimas ir tikslus nustatymas bei vadovavimas statybos darbams;
 • kontrolės sistemų įdiegimas, užtikrinant veiksmingą statinių funkcionavimą ir saugumą bei aplinkos apsaugą;
 • pastatytų inžinerinių statinių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
 • dirvožemio ir uolų poslinkių, sukeltų statinių slėgio analizė ir statinių pamatų projektavimas;
 • statinių stabilumo analizė ir jų statyboje naudotų medžiagų savybių pokyčių ir patvarumo bandymai.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-14

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota, gali būti apibrėžiama mokslo ir studijų institucijų dokumentuose.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams civilinės inžinerijos, statybos srityse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinių straipsnių skelbimas pripažintuose civilinės inžinerijos, statybos mokslo leidiniuose;
 • civilinės inžinerijos, statybos mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
 • patentų registravimas Europos patentų tarnyboje, Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje arba Japonijos patentų tarnyboje;
 • fundamentinių ir / arba taikomųjų mokslinių tyrimų savarankiškas planavimas ir vykdymas (teorijų, koncepcijų ir metodikų rengimas ir tobulinimas, bandymų, eksperimentinių darbų ir analizės atlikimas, konstrukcinių medžiagų tyrimai ir pan.);
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • civilinės inžinerijos, statybos eksperimentinės ir technologinės plėtros darbų skelbimas;
 • civilinės inžinerijos, statybos mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip miesto ūkio planavimo projektavimas, miestų inžinerinių struktūrų planavimas ir projektavimas, kelių moderniųjų technologijų taikymas, naujų statybos, rekonstrukcijos ir pastatų remonto darbų technologijų taikymas ir kt.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, valstybės mokslo institutai, universitetų mokslo institutai, valstybės mokslo įstaigos, privačios mokslinius tyrimus atliekančios institucijos.
Darbo priemonėsLaboratorijų ir tyrimų priemonės ir įranga (pvz., konstrukcinių medžiagų apkrovos tyrimo įranga, gruntų savybių tyrimo įranga, triukšmo lygio analizatoriai ir kt.), kompiuteris, specializuotos programos (pvz., kompiuterinio modeliavimo), dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti mokslininku stažuotoju, įgijus patirties, kompetencijų ir laimėjus konkursą gali eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, gebėjimas planuoti, projektuoti, gebėjimas spręsti problemas, atsakingumas, savarankiškumas, kruopštumas, gebėjimas sudaryti brėžinius, gebėjimas rinkti, sisteminti, analizuoti duomenis, gebėjimas taikyti pažangius tyrimo metodus ir naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, bendradarbiauti su kitų sričių specialistais.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų