Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Statybinių medžiagų technologas

Pavadinimas anglų kalba

Building materials technologist

Kodas

214223

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2142

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, vadovauja civilinės statybos darbams ir kontroliuoja jų atlikimą, tiria statybinių medžiagų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naujų statybos teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ir esamų tobulinimas;
 • tokių statinių, kaip tiltai, užtvankos, dokai, keliai, oro uostai, geležinkeliai, kanalai, vamzdynai, atliekų šalinimo ir potvynių kontrolės sistemos bei kiti stambūs statiniai, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • statybos metodų, medžiagų panaudojimo, kokybės standarto parinkimas ir tikslus nustatymas bei vadovavimas statybos darbams;
 • kontrolės sistemų įdiegimas, užtikrinant veiksmingą statinių funkcionavimą ir saugumą bei aplinkos apsaugą;
 • pastatytų inžinerinių statinių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
 • dirvožemio ir uolų poslinkių, sukeltų statinių slėgio analizė ir statinių pamatų projektavimas;
 • statinių stabilumo analizė ir jų statyboje naudotų medžiagų savybių pokyčių ir patvarumo bandymai.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota, galima įgyti statybos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus kolegines studijų programas, statybų technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):parinkti statybos metodus, medžiagas, remiantis kokybės standartais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • Lietuvos ir tarptautinės rinkos statybinių medžiagų ir dirbinių kokybės bei kiekybės poreikių derinimas;
 • statybinių medžiagų gamybos organizavimas ir vadovavimas;
 • statybinių medžiagų gamybos technologijų projektavimas;
 • kitų projektavimo firmų technologijų kokybinis vertinimas;
 • technologijų, kontroliuojant montavimo, derinimo, gamybos, racionalaus žaliavų ir energetinių išteklių panaudojimo darbus, diegimas;
 • medžiagų sudėties ir gamybos procesų analizavimas;
 • tvarių gamybos projektų realizavimas;
 • priešgaisrinės, civilinės ir darbų saugos užtikrinimas;
 • statybinių medžiagų ir dirbinių asortimento plėtra;
 • naujų medžiagų ir jų technologijų diegimas į gamybą.
Potencialūs darbdaviaiInstitucijos, kurių veikla susieta su gamyba, gavyba, statyba, ūkio plėtra: geležinkelių, automobilių kelių, oro uostų, pramoninių ir žemės ūkio pastatų statybos ir eksploatavimo organizacijos ir bei jų padaliniai.
Darbo priemonėsMašinos, mechanizmai, karkasai, kėbulai, staklės, varikliai, agregatai ir kiti įrenginiai ir jų sistemos; statybinių medžiagų technologo darbą reglamentuojantys dokumentai, techninė dokumentacija, aplinkosaugos reikalavimai, darbų saugos taisyklės, informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti statybinių medžiagų technologais, darbų vykdytojais, projektuotojais, arba studijuoti gilinamojo pobūdžio dalykus statybos inžinerijos krypties studijose ir tapti magistrais. Asmenys, turintys magistro profesinę kvalifikaciją, studijas gali tęsti doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis statybų technologijų, medžiagų naujovėmis, gebėjimas bendrauti užsienio kalbomis, loginis mąstymas, kruopštumas, ištvermė, gebėjimas bendrauti ir savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, atidumas, kompiuterinis raštingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų