Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Konstrukcijų inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Structural engineer

Kodas

214220

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2142

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, vadovauja civilinės statybos darbams ir kontroliuoja jų atlikimą, tiria statybinių medžiagų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naujų statybos teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ir esamų tobulinimas;
 • tokių statinių, kaip tiltai, užtvankos, dokai, keliai, oro uostai, geležinkeliai, kanalai, vamzdynai, atliekų šalinimo ir potvynių kontrolės sistemos bei kiti stambūs statiniai, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • statybos metodų, medžiagų panaudojimo, kokybės standarto parinkimas ir tikslus nustatymas bei vadovavimas statybos darbams;
 • kontrolės sistemų įdiegimas, užtikrinant veiksmingą statinių funkcionavimą ir saugumą bei aplinkos apsaugą;
 • pastatytų inžinerinių statinių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
 • dirvožemio ir uolų poslinkių, sukeltų statinių slėgio analizė ir statinių pamatų projektavimas;
 • statinių stabilumo analizė ir jų statyboje naudotų medžiagų savybių pokyčių ir patvarumo bandymai.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-18

Reikalinga kvalifikacija

​statybos inžinierius (direktyva 2005/36/EB), kvalifikacija įgyjama kolegijose arba universitetuose, vykdančiuose tokio pobūdžio studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

projektuoti inžinerinių statinių priežiūros ir remonto mechanizmus, pramonės agregatus ir įrenginius, vadovauti jų gamybai, priežiūrai, remontui.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mašinų, neelektrinių variklių, įrenginių projektavimas, jų priežiūros ir remonto organizavimas;
 • jėgainių, laivų, lėktuvų šildymo ir ventiliacijos sistemų, vairavimo mechanizmų, korpusų ir jo dalių,  projektavimas;
 • lėktuvų karkasų, aviacijos įrenginių, mašinų kėbulų, stabdžių ir kitų dalių projektavimas;
 • mechaninės įrangos projektavimas ventiliacijos sistemoms ir branduolinės energijos kontroliavimo įrenginiams;
 • kompiuterių, kamerų, projektorių ir kitų prietaisų neelektrinių dalių projektavimas;
 • mechanizmų, mašinų, variklių, agregatų, įrenginių ir jų sistemų darbo kontrolė;
 • mašinų, mechanizmų, staklių, agregatų saugaus funkcionavimo užtikrinimas.
Potencialūs darbdaviaiInstitucijos, kurių veikla susieta su gamyba, gavyba, statyba, ūkio plėtra: geležinkelių, automobilių kelių, oro uostų, pramoninių ir žemės ūkio pastatų statybos ir eksploatavimo organizacijos ir bei jų padaliniai.
Darbo priemonėsMašinos, mechanizmai, karkasai, kėbulai, staklės, varikliai, agregatai ir kiti įrenginiai ir jų sistemos; konstrukcijų inžineriją reglamentuojantys dokumentai, techninė dokumentacija, aplinkosaugos reikalavimai, darbų saugos taisyklės, informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti konstrukcijų inžinieriais, darbų vykdytojais, projektuotojais, arba studijuoti gilinamojo lygio dalykus konstrukcijų inžinerinės krypties studijose ir tapti magistrais. Asmenys, turintys magistro profesinę kvalifikaciją, studijas gali tęsti doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis konstrukcijomis, užsienio kalbų mokėjimas, loginis mąstymas, kruopštumas, ištvermė, gebėjimas bendrauti ir savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, atidumas, kūrybingumas, kompiuterinis raštingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (koleginės arba universitetinės studijos.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų