Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sanitarijos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Sanitary Engineer

Kodas

214218

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2142

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, vadovauja civilinės statybos darbams ir kontroliuoja jų atlikimą, tiria statybinių medžiagų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naujų statybos teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ir esamų tobulinimas;
 • tokių statinių, kaip tiltai, užtvankos, dokai, keliai, oro uostai, geležinkeliai, kanalai, vamzdynai, atliekų šalinimo ir potvynių kontrolės sistemos bei kiti stambūs statiniai, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • statybos metodų, medžiagų panaudojimo, kokybės standarto parinkimas ir tikslus nustatymas bei vadovavimas statybos darbams;
 • kontrolės sistemų įdiegimas, užtikrinant veiksmingą statinių funkcionavimą ir saugumą bei aplinkos apsaugą;
 • pastatytų inžinerinių statinių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
 • dirvožemio ir uolų poslinkių, sukeltų statinių slėgio analizė ir statinių pamatų projektavimas;
 • statinių stabilumo analizė ir jų statyboje naudotų medžiagų savybių pokyčių ir patvarumo bandymai.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota, galima įgyti statybos inžinieriaus (direktyva 2005/36/EB), baigus koleginių ar universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

organizuoti ir vadovauti inžinerinių statinių ir jų aplinkos  sanitarinės priežiūros ir remonto darbams.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • sanitarijos inžinerijos teorijos ir praktikos derinimas;
 • statybos objektų ir aplinkos sanitarijos inžinerijos problemų analizavimas ir vertinimas;
 • sanitarinės veiklos prognozavimas ir organizavimas statybiniuose objektuose;
 • informacijos apie statybų sanitarinę būklę rinkimas, savalaikis pažeidimų nustatymas, aplinkos sanitarinės būklės vertinimas;
 • stacionarių taršos šaltinių laboratorinė analizė (naudojami metodai: fotokolorimetrinis, turbidimetrinis, elektrocheminis ir kt.);
 • vandens bei nuotekų cheminių  rodiklių analizė ir vertinimas, su vandens apsauga susijusių problemų sprendimas;
 • konsultavimas, kaip naudoti statybines medžiagas ir kitus išteklius, nedarant žalos žmogaus sveikatai.
Potencialūs darbdaviaiInstitucijos ir įmonės, susiję su vandens apsauga, valdymu, vandens ūkio objektų projektavimu, vandens tiekimu,  nuotekų šalinimu, vandens būklės tyrimais,  sudėtingų vandens ruošimo ir/arba nuotekų valymo įrenginių eksploatacija; savivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos, regioninės upių baseinų institucijos, statinių priežiūros ar konsultacinės įmonės arba firmos, besiverčiančios pastatų sanitarijos ir vandentvarkos įrangos pardavimu ir įrengimu.
Darbo priemonėsSanitarijos darbų technologijos, poveikio aplinkai vertinimo dokumentai, aplinkosaugos reikalavimai,  informacinės sistemos ir GIS technologijų (Geografinė informacinė sistema yra skirta darbui su erdvine ir aprašomąja informacija) programinė įranga.
Profesinės perspektyvosGali dirbti sanitarijos inžinieriais, rengdami įvairius vandentvarkos projektus (vandentiekis, nuotakynai, drenažas, drėkinimas) valstybinėse ir privačiose organizacijose arba imtis veiklos naudojant verslo liudijimą. Gali tęsti studijas statybos inžinerijos ar artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo pobūdžio magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kompiuterinis išprusimas, erdvinis mąstymas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas, pastabumas, mąstymo nuoseklumas, gebėjimas tiksliai ir laiku atlikti darbus, gebėjimas dirbti ir savarankiškai, ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės arba universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų