Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kelių tiesybos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Engineer, road construction

Kodas

214217

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2142

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, vadovauja civilinės statybos darbams ir kontroliuoja jų atlikimą, tiria statybinių medžiagų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naujų statybos teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ir esamų tobulinimas;
 • tokių statinių, kaip tiltai, užtvankos, dokai, keliai, oro uostai, geležinkeliai, kanalai, vamzdynai, atliekų šalinimo ir potvynių kontrolės sistemos bei kiti stambūs statiniai, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • statybos metodų, medžiagų panaudojimo, kokybės standarto parinkimas ir tikslus nustatymas bei vadovavimas statybos darbams;
 • kontrolės sistemų įdiegimas, užtikrinant veiksmingą statinių funkcionavimą ir saugumą bei aplinkos apsaugą;
 • pastatytų inžinerinių statinių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
 • dirvožemio ir uolų poslinkių, sukeltų statinių slėgio analizė ir statinių pamatų projektavimas;
 • statinių stabilumo analizė ir jų statyboje naudotų medžiagų savybių pokyčių ir patvarumo bandymai.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-18

Reikalinga kvalifikacija

​statybos inžinierius (direktyva 2005/36/EB), kvalifikacija įgyjama kolegijose arba universitetuose, vykdančiuose tokio pobūdžio studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):vykdyti susisiekimo kelių tiesybos darbus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kelių tiesybos darbų projektavimo technologijų taikymas;
 • kelių tiesimo bei su jais susijusių statinių statybos darbų apimties nustatymas;
 • geodezinių tyrimų atlikimas susisiekimo kelių ir statinių techninės priežiūros bei remonto metu;
 • kelių tiesybai ir statybos darbams reikiamų transporto priemonių, kelių tiesybos ir statinių statybos mašinų numatymas ir parinkimas;
 • kelių projektavimo darbai taikant kelių tiesimo projektavimo technologijas;
 • įmonių ir padalinių, tiesiančių susisiekimo kelius ir statančių pramoninius bei civilinės paskirties pastatus, darbo organizavimas;
 • vadovavimas valstybinėms, akcinėms ir individualioms kelių tiesybos ir statybos įmonėms.
Potencialūs darbdaviaiInstitucijos, kurių veikla susieta su kelių tiesimu ir priežiūra: geležinkelių, automobilių kelių, oro uostų, pramoninių civilinių pastatų statybos ir eksploatavimo organizacijos ir bei jų padaliniai.
Darbo priemonėsKelių tiesybą, rekonstravimą ir remontą reglamentuojantys dokumentai, techninė dokumentacija, aplinkosaugos reikalavimai, darbų saugos taisyklės, informacinės technologijos, kelių tiesybos projektai, kelio ir jo statinių remonto įranga ir mechanizmai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti kelių tiesybos inžinieriais, darbų vykdytojais, meistrais, projektuotojais, sąmatininkais arba studijuoti gilinamojo lygio dalykus kelių tiesimo inžinerinės krypties studijose ir tapti magistrais. Asmenys, turintys magistro profesinę kvalifikaciją, studijas gali tęsti doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis keliais ir susijusiomis naujovėmis, užsienio kalbų mokėjimas, loginis mąstymas, dėmesio sutelktumas, kruopštumas, ištvermė, gebėjimas bendrauti, atsakingumas ir gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, verslumas, atidumas, kūrybingumas, kompiuterinis raštingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (koleginės arba universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga