Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Drėkinimo sistemų inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Irrigation systems Engineer

Kodas

214214

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2142

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, vadovauja civilinės statybos darbams ir kontroliuoja jų atlikimą, tiria statybinių medžiagų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naujų statybos teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ir esamų tobulinimas;
 • tokių statinių, kaip tiltai, užtvankos, dokai, keliai, oro uostai, geležinkeliai, kanalai, vamzdynai, atliekų šalinimo ir potvynių kontrolės sistemos bei kiti stambūs statiniai, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • statybos metodų, medžiagų panaudojimo, kokybės standarto parinkimas ir tikslus nustatymas bei vadovavimas statybos darbams;
 • kontrolės sistemų įdiegimas, užtikrinant veiksmingą statinių funkcionavimą ir saugumą bei aplinkos apsaugą;
 • pastatytų inžinerinių statinių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
 • dirvožemio ir uolų poslinkių, sukeltų statinių slėgio analizė ir statinių pamatų projektavimas;
 • statinių stabilumo analizė ir jų statyboje naudotų medžiagų savybių pokyčių ir patvarumo bandymai.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-05

Reikalinga kvalifikacija

​statybos inžinierius (direktyva 2005/36/EB), kolegijose arba universitetuose, vykdančiuose tokio pobūdžio studijų programas įgyta kvalifikacija.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vadovauti drėkinimo sistemos darbams, projektuoti juos ir kontroliuoti jų atlikimą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • geodezinių matavimų vykdymas;
 • vandens išteklių įvertinimas;
 • vandens išteklių apsaugos vykdymas;
 • hidrotechnikos paskirties statinių projektavimas;
 • hidrotechninės statybos darbų vykdymas, įvertinant aplinkosaugos reikalavimus;
 • infrastruktūros kaimo vietovėse plėtotė pagal gyventojų poreikius;
 • vandens tiekimo ir nuotekų valymo, atliekų tvarkymo problemų sprendimas;
 • vandens ūkio įmonės steigimo dokumentacijos ir verslo plano parengimas;
 • žemės ūkio paskirties statinių įrengimo galimybių vertinimas;
 • atsinaujinančių išteklių naudojimo technologijų parinkimas.
Potencialūs darbdaviaiInstitucijos, užsiimančios hidrotechnikos statinių projektavimu, statyba, priežiūra, valdymu, vandens tiekimu, nuotekų šalinimu, atliekų tvarkymu; hidrografinio (upių, ežerų ir pelkių) tinklo priežiūros ir aplinkos apsaugos tarnybos.
Darbo priemonėsStatybinės medžiagos ir dirbiniai, statybos darbų technologijos, informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosĮgiję drėkinimo sistemų inžinieriaus profesiją, gali dirbti statybos inžinerinio profilio darbus vandens ūkio, hidrografinio tinklo priežiūros ir aplinkos apsaugos įstaigose arba pradėti studijas statybos inžinerijos ar artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo pobūdžio magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis statybinėmis medžiagomis ir dirbiniais, drėkinimo sistemomis, inžinerinėmis komunikacijomis, erdvinis mąstymas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas, gebėjimas tiksliai ir laiku atlikti darbus.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis (koleginės) arba aukštasis (universitetinės) studijos.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų