Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Hidrotechnikos statinių statybos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Hydraulic Structures Construction Engineer

Kodas

214212

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2142

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, vadovauja civilinės statybos darbams ir kontroliuoja jų atlikimą, tiria statybinių medžiagų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naujų statybos teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ir esamų tobulinimas;
 • tokių statinių, kaip tiltai, užtvankos, dokai, keliai, oro uostai, geležinkeliai, kanalai, vamzdynai, atliekų šalinimo ir potvynių kontrolės sistemos bei kiti stambūs statiniai, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • statybos metodų, medžiagų panaudojimo, kokybės standarto parinkimas ir tikslus nustatymas bei vadovavimas statybos darbams;
 • kontrolės sistemų įdiegimas, užtikrinant veiksmingą statinių funkcionavimą ir saugumą bei aplinkos apsaugą;
 • pastatytų inžinerinių statinių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
 • dirvožemio ir uolų poslinkių, sukeltų statinių slėgio analizė ir statinių pamatų projektavimas;
 • statinių stabilumo analizė ir jų statyboje naudotų medžiagų savybių pokyčių ir patvarumo bandymai.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-18

Reikalinga kvalifikacija

​statybos inžinierius (direktyva 2005/36/EB), kolegijose arba universitetuose, vykdančiuose tokio pobūdžio studijų programas įgyta kvalifikacija

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

rengti ir įgyvendinti naujų ir rekonstruojamų sausinimo sistemų, vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir tvarkymo statinių projektus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vandens išteklių apsaugos technologijų žinių taikymas;
 • vandens išteklių vietovėje įvertinimas;
 • vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo,  poveikio aplinkai vertinimas bei problemų sprendimas;
 • geodezinių matavimų vietovėje atlikimas;
 • hidrotechnikos statinių (vandens tiekimo, nuotekų valymo, žemės ūkio paskirties) projektavimas, schemų ir dokumentacijos rengimas;
 • hidrotechninės statybos darbų vykdymas, įvertinant aplinkosaugos reikalavimus;
 • infrastruktūros kaimo vietovėse plėtotė pagal gyventojų poreikius;
 • atsinaujinančių išteklių naudojimo technologijų parinkimas.
Potencialūs darbdaviaiInstitucijos, užsiimančios hidrotechnikos statinių projektavimu, statyba, priežiūra, valdymu, vandens tiekimu, nuotekų šalinimu, atliekų tvarkymu; hidrografinio (upių, ežerų ir pelkių) tinklo priežiūros ir aplinkos apsaugos tarnybos.
Darbo priemonėsHidrotechnikos statinių (vandentiekio, nuotakynų, drenažo, drėkinimo sistemos) statybos darbų technologijos, poveikio aplinkai vertinimo dokumentai, aplinkosaugos reikalavimai,  informacinės ir GIS technologijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti hidrotechnikos statinių statybos inžinieriais, rengdami įvairius vandentvarkos projektus (vandentiekis, nuotakynai, drenažas, drėkinimas) valstybinėse ir privačiose organizacijose arba imtis veiklos naudojant verslo liudijimą. Gali tęsti studijas statybos inžinerijos ar artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo pobūdžio magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kompiuterinis raštingumas, erdvinis mąstymas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas, gebėjimas tiksliai ir laiku atlikti darbus, gebėjimas dirbti ir savarankiškai ir komandoje.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis (koleginės arba universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų