Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kelių ir gatvių tiesybos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Road and street construction engineer

Kodas

214211

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2142

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, vadovauja civilinės statybos darbams ir kontroliuoja jų atlikimą, tiria statybinių medžiagų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naujų statybos teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ir esamų tobulinimas;
 • tokių statinių, kaip tiltai, užtvankos, dokai, keliai, oro uostai, geležinkeliai, kanalai, vamzdynai, atliekų šalinimo ir potvynių kontrolės sistemos bei kiti stambūs statiniai, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • statybos metodų, medžiagų panaudojimo, kokybės standarto parinkimas ir tikslus nustatymas bei vadovavimas statybos darbams;
 • kontrolės sistemų įdiegimas, užtikrinant veiksmingą statinių funkcionavimą ir saugumą bei aplinkos apsaugą;
 • pastatytų inžinerinių statinių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
 • dirvožemio ir uolų poslinkių, sukeltų statinių slėgio analizė ir statinių pamatų projektavimas;\
 • statinių stabilumo analizė ir jų statyboje naudotų medžiagų savybių pokyčių ir patvarumo bandymai.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-18

Reikalinga kvalifikacija

​statybos inžinierius (direktyva 2005/36/EB), kolegijose arba universitetuose, vykdančiuose tokio pobūdžio studijų programas įgyta kvalifikacija

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

projektuoti kelių ir gatvių tiesimo ir rekonstravimo darbus, organizuoti kelių bei gatvių priežiūrą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kelių tiesimo (remonto) darbų atlikimo technologijų žinių taikymas;
 • statybos medžiagų parinkimas;
 • dokumentacijos parengimas kelio ir jo statiniams statyti;
 • kelio ir  jo statinių statybos ir rekonstravimo vykdymas;
 • kelio ir jo statinių remonto įrangos ir mechanizmų parinkimas;
 • kelio ir jo statinių kapitalinio ir paprasto remonto darbų organizavimas ir vykdymas;
 • kelių ir statinių priežiūros darbų organizavimas ir vykdymas;
 • kelių tiesimo įmonės (padalinio) veiklos organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiInstitucijos, užsiimančios kelių tiesimu: gatvių ir kelių  projektavimu ir tiesyba, kelių statinių statyba, rekonstrukcija, remontu ir priežiūra.
Darbo priemonėsDokumentai, reglamentuojantys kelių ir gatvių tiesybą, rekonstravimą ir remontą, eismo saugumo ir aplinkosaugos, darbų saugos taisyklės ir kiti su kelių tiesyba susiję reglamentai bei instrukcijos,  informacinės technologijos, kelių ir gatvių projektai, kelio ir jo statinių remonto įranga ir mechanizmai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti kelių ir gatvių tiesybos inžinieriais, darbų vykdytojais, meistrais, projektuotojais, sąmatininkais arba studijuoti gilinamojo lygio dalykus kelių tiesimo inžinerinės krypties studijose ir tapti magistrais. Asmenys, turintys magistro profesinę kvalifikaciją, studijas gali tęsti doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis keliais ir susijusiomis naujovėmis, užsienio kalbų mokėjimas, loginis mąstymas, dėmesio sutelktumas, kruopštumas, ištvermė, gebėjimas bendrauti, atsakingumas ir gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, verslumas, atidumas, kūrybingumas, kompiuterinis raštingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):dažnai aukštasis (koleginės arba universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų