Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tiltų statybos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Bridge Construction Engineer

Kodas

214204

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2142

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, vadovauja civilinės statybos darbams ir kontroliuoja jų atlikimą, tiria statybinių medžiagų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naujų statybos teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ir esamų tobulinimas;
 • tokių statinių, kaip tiltai, užtvankos, dokai, keliai, oro uostai, geležinkeliai, kanalai, vamzdynai, atliekų šalinimo ir potvynių kontrolės sistemos bei kiti stambūs statiniai, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • statybos metodų, medžiagų panaudojimo, kokybės standarto parinkimas ir tikslus nustatymas bei vadovavimas statybos darbams;
 • kontrolės sistemų įdiegimas, užtikrinant veiksmingą statinių funkcionavimą ir saugumą bei aplinkos apsaugą;
 • pastatytų inžinerinių statinių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
 • dirvožemio ir uolų poslinkių, sukeltų statinių slėgio analizė ir statinių pamatų projektavimas;
 • statinių stabilumo analizė ir jų statyboje naudotų medžiagų savybių pokyčių ir patvarumo bandymai.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

Nėra duomenų

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

projektuoti, organizuoti ir vadovauti tiltų ir viadukų statybos darbams; tirti tiltų ir viadukų statybinių medžiagų  technologinius aspektus, konsultuoti kitus šiais klausimais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • tiltų ir viadukų statybai skirtų medžiagų technologinių aspektų tyrimai, naujų tiltų ir viadukų statybos teorijų ir metodų parengimas bei senų tobulinimas;
 • naujausių technologijų taikymas specialiųjų transporto statinių (tiltų ir viadukų) plieninėms, gelžbetoninėms ir mišrioms (kompozitinėms) konstrukcijoms ir jų mazgams skaičiuoti ir konstruoti;
 • tiltų ir viadukų kontrolės sistemų projektavimas ir konsultavimas;
 • kontrolės sistemų įdiegimas, siekiant užtikrinti efektyvų tiltų funkcionavimą ir saugumą bei aplinkos apsaugą;
 • tiltų ir viadukų statybos metodų, medžiagų panaudojimo, kokybės standarto parinkimas ir tikslus nustatymas;
 • vadovavimas tiltų ir viadukų statybos darbams;
 • pastatytų statinių eksploatacijos ir remonto organizavimas, gedimų išaiškinimas, vadovavimas jų pašalinimo darbams;  
 • techninių ryšių palaikymas ir konsultavimasis su reikalingais specialistais;
 • ataskaitų apie įvydytus darbus  rengimas.
Potencialūs darbdaviaiStatybos įmonės ir organizacijos, tiltų ir specialiųjų statinių statybos ir projektavimo įmonės, kai kurių ministerijų (Susisiekimo ministerijos, Kelių direkcija), Energetikos ministerijos (Naujos Visagino atominės elektrinės  statyba) padaliniai bei savivaldybių tarnybos.
Darbo priemonėsTiltų ir viadukų projektai, tiltų ir viadukų konstrukcijų skaičiuojamosios schemos, tiltų ir viadukų statybos darbų technologijos, aplinkosaugos ir darbų saugos reikalavimai,  informacinės sistemos ir GIS technologijų (Geografinė informacinė sistema yra skirta darbui su erdvine ir aprašomąja informacija) programinė įranga.
Profesinės perspektyvosĮgiję tiltų statybos inžinieriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti tiltų statybos darbų vadovais, sąmatininkais, geodezininkais, tiltų statybos vadybininkais įvairiose tiltų statybos srityse, kurti savo verslo įmonę, o taip pat dirbti tiltų statybos kontroles įstaigose. Gali tęsti studijas statybos inžinerijos ar artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo pobūdžio magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kompiuterinis raštingumas, erdvinis mąstymas, mąstymo nuoseklumas, pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbštumas, atidumas, punktualumas, gebėjimas tiksliai ir laiku atlikti darbus, gebėjimas dirbti ir savarankiškai, ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės arba universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga