Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Statybos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Construction Engineer

Kodas

214202

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2142

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, vadovauja civilinės statybos darbams ir kontroliuoja jų atlikimą, tiria statybinių medžiagų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naujų statybos teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ir esamų tobulinimas;
 • tokių statinių, kaip tiltai, užtvankos, dokai, keliai, oro uostai, geležinkeliai, kanalai, vamzdynai, atliekų šalinimo ir potvynių kontrolės sistemos bei kiti stambūs statiniai, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • statybos metodų, medžiagų panaudojimo, kokybės standarto parinkimas ir tikslus nustatymas bei vadovavimas statybos darbams;
 • kontrolės sistemų įdiegimas, užtikrinant veiksmingą statinių funkcionavimą ir saugumą bei aplinkos apsaugą;
 • pastatytų inžinerinių statinių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
 • dirvožemio ir uolų poslinkių, sukeltų statinių slėgio analizė ir statinių pamatų projektavimas;
 • statinių stabilumo analizė ir jų statyboje naudotų medžiagų savybių pokyčių ir patvarumo bandymai.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

​statybos inžinierius, reglamentuota (direktyva 2005/36/EB), kolegijose arba universitetuose, vykdančiuose tokio pobūdžio studijų programas įgyta kvalifikacija.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

projektuoti ir organizuoti statybos darbus, vadovauti jiems, tirti statybinių medžiagų technologinius aspektus ir konsultuoti šiais klausimais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pagrindinių inžinerijos principų ir analitinių metodų derinimas projektuojant statybos darbus;
 • pastatų ir konstrukcijų skaičiuojamųjų schemų sudarymas, skaičiavimo darbai;
 • statybos metodų, medžiagų panaudojimo kokybės standarto nustatymas;
 • statybos eigos planavimas ir darbų organizavimas;
 • pažangių statybos technologijų taikymas, organizuojant         statinių priežiūros ir remonto darbus;
 • vadovavimas statybos darbams;
 • susijusių su statybos darbų technologijomis tyrimų atlikimas;
 • statybos inžinieriaus darbo tobulinimas, panaudojant tyrimų įrodymais pagrįstas žinias.
Potencialūs darbdaviaiStatybos organizacijos, statinių projektavimo biurai ir kitos įmonės, kurių veikla susijusi su statybos tiriamuoju darbu, pramoninių ir gyvenamųjų pastatų, tiltų, projektavimu, jų statyba ir eksploatavimu.
Darbo priemonėsStatinių projektai, pastatų ir konstrukcijų skaičiuojamosios schemos, statybos darbų technologijos, aplinkosaugos ir darbų saugos reikalavimai,  informacinės sistemos ir GIS technologijų (Geografinė informacinė sistema yra skirta darbui su erdvine ir aprašomąja informacija) programinė įranga.
Profesinės perspektyvosĮgiję statybos inžinieriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti statybos darbų vadovais, sąmatininkais, geodezininkais, statybos vadybininkais įvairiose statybos srityse, kurti savo verslo įmonę, o taip pat dirbti statybos kontroles įstaigose. Gali tęsti studijas statybos inžinerijos ar artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo pobūdžio magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis statybų technologijų, medžiagų naujovėmis, kompiuterinis raštingumas, erdvinis mąstymas, pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbštumas, atidumas, gebėjimas tiksliai ir laiku atlikti darbus, gebėjimas dirbti ir savarankiškai, ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės arba universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga