Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Robotikos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Robotics engineer

Kodas

214137

Pogrupio pavadinimas

Technologijų ir gamybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2141

Pogrupio aprašymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Atliekamos užduotys:

 • pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis;
 • darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus;
 • darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 • gamybos techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos, vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas;
 • projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 • įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles; įrenginių patikra, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 • vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;
 • vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 • ryšių su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas, kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką mechatroninių sistemų inžinieriaus kvalifikaciją baigus atitinkamos krypties studijų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

projektuoti, diegti ir eksploatuoti robotikos sistemas bei organizuoti tokio pobūdžio veikla užsiimančios įmonės ar padalinio darbą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • robotų sistemų efektyvumo ir atnaujinimo poreikių analizė;
 • robotų sistemų schemų sudarymas, komponentų parinkimas, darbo parametrų apskaičiavimas bei nustatymas;
 • robotų sistemos konstravimas, valdymo programų parinkimas ir instaliavimas;
 • robotų sistemos projekto rengimas;
 • robotų sistemų diegimo, montavimo ir derinimo darbų planavimas, organizavimas bei kontrolė;
 • techninės bei programinės robotų įrangos montavimas ir derinimas;
 • robotų sistemos būklės vertinimas, gedimų nustatymas bei šalinimas;
 • naudojamų robotų sistemų techninės dokumentacijos analizavimas;
 • elektroninių, elektrinių ir technologinių matavimų atlikimas, siekiant užtikrinti robotų sistemų atliekamų darbų kokybę.
Potencialūs darbdaviaiStambios, vidutinės ir smulkios privačios ar valstybinės mašinų ir įrangos, įstaigų įrangos ir kompiuterių, elektros mašinų ir aparatūros, radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros, medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų, laikrodžių bei transporto priemonių gamybos įmonės ir jų padaliniai, mokslinių tyrimų centrai, inovacijų centrai, mokslo įstaigų laboratorijos.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo ir biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), gamybos įrengimų techniniai aprašai,  mikroprocesoriai, jungtys, jutikliai, varikliai, testeriai, remonto įrankiai (plaktukas, atsuktuvas, replės ir pan.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti robotikos inžinieriumi. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – studijuoti magistrantūroje. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose mokymuose. Gali dirbti individualiai – kurti robotikos įrenginius bei sistemas, konsultuoti įmones robotikos prietaisų ir įrenginių naudojimo klausimais..
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, sisteminis mąstymas, gebėjimas sutelkti dėmesį, greita orientacija, gebėjimas prisitaikyti prie kintančių sąlygų, gebėjimas savarankiškai mokytis ir priimti sprendimus, aktyvumas, komunikabilumas, gebėjimas dirbti komandoje, vadovavimo gebėjimai, atsakingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų