Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gamybos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Production engineer

Kodas

214136

Pogrupio pavadinimas

Technologijų ir gamybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2141

Pogrupio aprašymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Atliekamos užduotys:

 • pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis;
 • darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus;
 • darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 • gamybos techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos, vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas;
 • projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 • įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles; įrenginių patikra, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 • vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;
 • vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 • ryšių su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas, kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką mechaninių technologijų inžinieriaus bakalauro kvalifikacinį laipsnį kolegijose, vykdančiose studijas pagal mechaninių technologijų inžinerijos studijų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

projektuoti, organizuoti ir prižiūrėti pramoninės gamybos procesus, parinkti tinkamiausią įrangą bei užtikrinti jos tinkamą eksploataciją.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • detalių gamybos technologijos procesų projektavimas ir kūrimas;
 • įrenginių techninės priežiūros poreikio nustatymas, periodinis techninės priežiūros vykdymas bei atliktų darbų registravimas;
 • nenutrūkstamo veiklos proceso įmonėje ar jos padalinyje organizavimas;
 • vadovavimas gamybos procesuose dalyvaujantiems darbuotojams;
 • inžinerinių medžiagų, jų apdirbimo būdų, technologinių įrenginių bei įrangos parinkimas ir diegimo organizavimas;
 • įrenginių tobulinimo tendencijų stebėjimas, gamybos modernizavimo būdų paieška, gamybos procesams tobulinti reikalingų priemonių ir techninių sprendimų parinkimas;
 • techninės, technologinės, konstruktorinės bei kokybės užtikrinimo dokumentacijos rengimas bei parengtų rekomendacijų diegimas gamybos procesuose.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų