Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įrenginių inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Equipment engineer

Kodas

214135

Pogrupio pavadinimas

Technologijų ir gamybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2141

Pogrupio aprašymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Atliekamos užd-uotys:

 • pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis;
 • darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus;
 • darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 • gamybos techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos, vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas;
 • projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 • įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles; įrenginių patikra, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 • vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;
 • vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 • ryšių su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas, kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką mechaninių technologijų inžinieriaus bakalauro kvalifikacinį laipsnį kolegijose, vykdančiose studijas pagal mechaninių technologijų inžinerijos studijų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

projektuoti, organizuoti ir prižiūrėti pramoninės gamybos įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • gamyboje naudojamų įrenginių parinkimas, instaliavimas bei priežiūra;
 • naudojamų įrengimų techninių rodiklių stebėjimas, įrengimų būklės įvertinimas, galimybių tobulinti įrengimus paieška, reikalingų įrangos patobulinimų projektavimas;
 • technologinės gamyboje naudojamos įrangos priežiūra, gedimų diagnozavimas ir remontas, periodinių techninio aptarnavimo darbų atlikimas;
 • įrengimų kontrolės, techninių duomenų matavimo bei bandymų priemonių, reikalingų gamybiniam procesui, numatymas, reikalingų investicijų skaičiavimas;
 • įrenginių remonto bei priežiūros technologinio proceso projektavimo duomenų rinkimas, analizė ir sisteminimas, ataskaitų apie atliktus remonto bei priežiūros darbus teikimas įmonės vadovams;
 • techninių užduočių įrengimams remontuoti ar atlikti kitus priežiūros darbus rengimas;
 • atsarginių detalių bei įrengimų eksploatacinių medžiagų užsakymas;
 • įrenginių eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbų registravimo dokumentacijos tvarkymas.
Potencialūs darbdaviaiStambios, vidutinės ir smulkios privačios ar valstybinės gamybos, lengvosios pramonės, maisto pramonės, medžio apdirbimo, kitų pramonės sričių bei transporto įmonės bei jų padaliniai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo ir biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), gamybos įrengimų techniniai aprašai, kalkuliatorius, kanceliarinės priemonės, įrengimų būklę atspindinčių tyrimų  suvestinės, įrengimų tiekėjų duomenų bazės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti įrenginių inžinieriumi. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – studijuoti magistrantūroje. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose mokymuose. Gali dirbti individualiai – parinkti bei diegti įrengimus, organizuoti jų techninį aptarnavimą ar prekybos įrengimais veiklą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, komunikabilumas, organizuotumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje arba grupėje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

Nereglamentuojamas.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų