Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Odos gaminių technologas

Pavadinimas anglų kalba

Leather product technologist

Kodas

214130

Pogrupio pavadinimas

Technologijų ir gamybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2141

Pogrupio aprašymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Atliekamos užduotys:

 • pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis;
 • darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus;
 • darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 • gamybos techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos, vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas;
 • projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 • įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles; įrenginių patikra, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 • vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;
 • vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 • ryšių su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas, kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus atitinkamos krypties studijų programą kolegijose

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti, tobulinti ir prižiūrėti odos apdirbimo bei gaminių iš odos gamybos procesus, kontroliuoti bei prižiūrėti gaminius iš odos gaminančių darbuotojų (siuvėjų, sukirpėjų, batsiuvių ir pan.) darbą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • odos gaminių gamybos bei odos apdirbimo procesų organizavimas ir kontrolė;
 • odos dirbinių gamybos inovacijų, technologinių bei mados tendencijų stebėjimas bei diegimas įmonės veikloje;
 • odos dirbinių kokybės (apdailos, spalvingumo, siūlių ir pan.) kontrolės užtikrinimas, pagamintos produkcijos kokybės kontrolė;
 • techninių konsultacijų teikimas odos dirbinius kuriantiems ar juos parduodantiems kitų skyrių darbuotojams;
 • žaliavų (odų, dažų, siūlų ir pan.) užsakymas bei užtikrinimas, jog jų nepritrūktų odos dirbinius gaminantiems darbuotojams;
 • odos dirbinių techninių aprašų kūrimas;
 • pasiūlymų teikimas naujus odos dirbinius kuriantiems darbuotojams;
 • odos dirbinius gaminančių darbuotojų darbo kontrolė, darbo grafikų sudarymas, darbo paskirstymas ir priežiūra.
Potencialūs darbdaviaiStambios, vidutinės ir smulkios privačios ar valstybinės odos apdirbimo srityje dirbančios įmonės ir organizacijos, odos gaminius (drabužius, batus, rankines, diržus ir pan.) gaminantys cechai, artelės ir įmonės įvairios odos dirbiniais bei žaliava odos apdirbimo įmonėms prekiaujančios įmonės.
Darbo priemonėsOdos apdirbimo žaliavos (chemikalai, dažai ir pan.), odos apdirbimo ir odos gaminių siuvimo mašinos, kirpimo įrankiai (žirklės, peiliai), biuro įranga - kompiuteris, telefonas, internetas, taikomosios informacinės programos (Word, Excel, PowerPoint ir pan.), dalykinė literatūra, kanceliarinės priemonės, žaliavos ir gaminamos produkcijos pavyzdžių katalogas.
Profesinės perspektyvosGali dirbti odos gaminių technologu. Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų asmuo gali tapti skyriaus ar padalinio vadovu. Kolegijos absolventas gali siekti universitetinio išsilavinimo pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities lengvosios pramonės inžinerijos studijų krypties programas. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, mokymuose. Gali dirbti individualiai – gaminti odos dirbinius, siūti gaminius iš odos.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, organizuotumas, kūrybingumas, kruopštumas, komunikabilumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, spręsti profesines problemas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas arba pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų