Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Verpimo technologas

Pavadinimas anglų kalba

Spin technologist

Kodas

214129

Pogrupio pavadinimas

Technologijų ir gamybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2141

Pogrupio aprašymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Atliekamos užduotys:

 • pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis;
 • darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus;
 • darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 • gamybos techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos, vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas;
 • projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 • įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles; įrenginių patikra, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 • vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;
 • vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 • ryšių su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas, kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus atitinkamos krypties studijų programą kolegijose

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti, tobulinti ir prižiūrėti verpalų gamybos procesus, kontroliuoti verpėjų darbą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • verpimo procesų organizavimas ir kontrolė;
 • verpimo procesų inovacijų, technologinių tendencijų stebėjimas bei diegimas gamybos procesuose;
 • verpinių kokybės (atsparumo, patvarumo, spalvų atitikimo ir pan.) kontrolės užtikrinimas, pagamintos produkcijos kokybės kontrolė;
 • techninių konsultacijų teikimas verpalus kuriantiems ar juos parduodantiems kitų skyrių darbuotojams;
 • žaliavų (vilnos, lino, medvilnės, dažų ir pan.) užsakymas bei užtikrinimas, jog jų nepritrūktų verpėjams;
 • naujų būdų panaudoti sukurtus verpalus kūrimas;
 • cheminių medžiagų, kurios gali būti naudingos tobulinant verpalų savybes, kūrimas;
 • verpėjų darbo kontrolė, darbo grafikų sudarymas, darbo paskirstymas ir priežiūra.
Potencialūs darbdaviaiStambios, vidutinės ir smulkios privačios ar valstybinės tekstilės srityje dirbančios įmonės ir organizacijos, verpimo bei siuvimo cechai, artelės, įvairios siūlais ir pluoštais, jų dalimis ir kita žaliava prekiaujančios įmonės.
Darbo priemonėsVerpalai (siūlai, virvės ir pan.), verpimo mašinos ir staklės, sintetinio pluošto verpimo įranga, kirpimo įrankiai (žirklės, peiliai), biuro įranga - kompiuteris, telefonas, internetas, taikomosios informacinės programos (Word, Excel, PowerPoint ir pan.), dalykinė literatūra, kanceliarinės priemonės, žaliavos ir gaminamos produkcijos pavyzdžių katalogas.
Profesinės perspektyvosGali dirbti verpimo technologu. Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų asmuo gali tapti skyriaus ar padalinio vadovu. Kolegijos absolventas gali siekti universitetinio išsilavinimo pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities polimerų ir tekstilės pramonės inžinerijos studijų krypties programas. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, mokymuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, organizuotumas, kūrybingumas, kruopštumas, komunikabilumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, spręsti profesines problemas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas arba pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų