Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Audimo technologas

Pavadinimas anglų kalba

Weawing technologist

Kodas

214123

Pogrupio pavadinimas

Technologijų ir gamybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2141

Pogrupio aprašymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Atliekamos užduotys:

 • pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis;
 • darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus;
 • darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 • gamybos techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos, vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas;
 • projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 • įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles; įrenginių patikra, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 • vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;
 • vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 • ryšių su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas, kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką pramonės inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikaciją baigus atitinkamos krypties studijų programą kolegijose.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti, tobulinti ir prižiūrėti audinių gamybos procesus, kontroliuoti bei prižiūrėti audėjų darbą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • audimo procesų organizavimas ir kontrolė;
 • audinių gamybos inovacijų, technologinių tendencijų stebėjimas bei diegimas įmonės veikloje;
 • audinių kokybės (raštų atitikimo, apdailos, spalvingumo, tinkamo suaudimo ir pan.) kontrolės užtikrinimas, pagamintos produkcijos kokybės kontrolė;
 • techninių konsultacijų teikimas audinius ar drabužius iš pagamintų audinių kuriantiems ar juos parduodantiems kitų skyrių darbuotojams;
 • žaliavų (verpalų, dažų ir pan.) užsakymas bei užtikrinimas, jog jų nepritrūktų audėjams;
 • audinių techninių savybių tyrimas bei pagamintos produkcijos aprašų kūrimas;
 • pasiūlymų (dėl audinių raštų, spalvingumo, kitų savybių) teikimas naujus audinius kuriantiems darbuotojams;
 • audėjų darbo kontrolė, darbo grafikų sudarymas, darbo paskirstymas ir priežiūra.
Potencialūs darbdaviaiStambios, vidutinės ir smulkios privačios ar valstybinės tekstilės srityje dirbančios įmonės ir organizacijos, audimo bei siuvimo cechai, artelės, įvairios audiniais ir kita žaliava tekstilės įmonėms prekiaujančios įmonės.
Darbo priemonėsAudinių žaliavos (siūlai, dažymo reikmenys ir pan.), audimo mašinos ir staklės, kirpimo įrankiai (žirklės, peiliai), biuro įranga - kompiuteris, telefonas, internetas, taikomosios informacinės programos (Word, Excel, PowerPoint ir pan.), dalykinė literatūra, kanceliarinės priemonės, žaliavos ir gaminamos produkcijos pavyzdžių katalogas.
Profesinės perspektyvosGali dirbti audimo technologu. Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų asmuo gali tapti skyriaus ar padalinio vadovu. Kolegijos absolventas gali siekti universitetinio išsilavinimo pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities polimerų ir tekstilės pramonės inžinerijos studijų krypties programas. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, mokymuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, organizuotumas, kūrybingumas, kruopštumas, komunikabilumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, spręsti profesines problemas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas arba pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų