Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Medienos apdirbimo technologas

Pavadinimas anglų kalba

Woodworking technician

Kodas

214117

Pogrupio pavadinimas

Technologijų ir gamybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2141

Pogrupio aprašymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Atliekamos užduotys:

 • pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis;
 • darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus;
 • darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 • gamybos techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos, vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas;
 • projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 • įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
 • įrenginių patikra, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 • vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;
 • vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 • ryšių su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas, kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuotas, galima įgyti medienos dirbinių technologijų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus kolegines studijų programas, medienos dirbinių technologijų bakalauro, medienos dirbinių technologijų magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

organizuoti medienos apdirbimo darbus, naudojant medienos pjovimo, nužievinimo, džiovinimo ir smulkinimo technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • technologinių medienos apdirbimo procesų taikymas;
 • skirtingų medienos rūšių derinimas, atsižvelgiant į medienos savybes;
 • kokybės užtikrinimas, apdirbant apvaliąją ir pjautinę medieną;
 • technologinio medienos apdirbimo proceso organizavimas;
 • medžiagų kiekio ir projekto kaštų apskaičiavimas;
 • medžiagų ir įrenginių ekonomiško panaudojimas;
 • darbo ir gamybos procesų tobulinimas;
 • medienos apdirbimo technologinių procesų priežiūra;
 • gaminių kokybės kontrolė;
 • apdirbamos ir apdirbtos medienos sandėliavimo, džiovinimo ir realizavimo procesų organizavimas ir valdymas.  
Potencialūs darbdaviaiLentpjūvės, miškų urėdijos, įmonės, užsiimančios medžio apdirbimu, ruošinių stalių ir dailidžių darbams ir statyboms pjovimu, rąstinių ir karkasinių namų gamyba.
Darbo priemonėsMedienos gaminių kokybės reikalavimai ir standartai, įvairūs matavimo prietaisai, įvairios rąstų nužievinimo mašinos, medienos smulkintuvai, pjuvenų malūnai, juostiniai ir diskiniai medienos pjovimo įrenginiai, granuliavimo presai, rąstų tekinimo ir frezavimo staklės, rūšiavimo ir pakavimo presai, medienos džiovyklos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti medienos apdirbimo technologu medienos apdirbimu užsiimančiose įmonėse arba teikti individualias konsultavimo, gamybos organizavimo ir technologinių sprendimų paieškos paslaugas. Baigus medienos apdirbimo technologo mokymo programą, studijas galima tęsti aukštojo mokslo pramonės inžinerijos ir vadybos magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, savarankiškumas, efektyvus bendravimas su užsakovais ir kolegomis, darbo planavimas, prisitaikymas prie užduočių kaitos, konkretaus darbo rezultato įsivaizdavimas, nuoseklus, praktinis mąstymas, greita orientacija, gebėjimas kūrybiškai rasti sprendimą.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų