Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Spausdinimo technologas

Pavadinimas anglų kalba

Printing technologist

Kodas

214115

Pogrupio pavadinimas

Technologijų ir gamybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2141

Pogrupio aprašymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Atliekamos užduotys:

 • pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis;
 • darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus;
 • darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 • gamybos techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos, vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas;
 • projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 • įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
 • įrenginių patikra, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 • vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;
 • vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 • ryšių su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas, kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

valdyti spausdinimo technologinius procesus, organizuoti produkcijos kokybės vertinimą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • leidinio rengimas spausdinti (patikrinama, ar leidinio maketas yra paruoštas tinkamu formatu, ar spalvos makete yra tinkamos, ar iliustracijų rezoliucija atitinka reikalavimus ir t.t.);
 • poligrafinių medžiagų (spaudos formų ir juostų, spaudos dažų ir kt.) parinkimas ir produkcijos kokybės vertinimas;
 • poligrafijos technologinių procesų projektavimas ir valdymas (pagrindiniai procesai - gautų spausdinimo failų tikrinimas, lankavimas, kastravimas, spausdinimo formos gamyba, spausdinimas, priešlapių supjovimas, lankstymas, viršelio dengimas atitinkama medžiaga, gamyba, įrišimas ir kt.);
 • spaustuvės (padalinio) veiklos organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiPoligrafijos pramonės įmonės, įmonės, prekiaujančios popieriumi, dažais, kitomis poligrafinėmis medžiagomis, spaustuvės, leidyklos, redakcijos, dizaino studijos, reklamos įmonės ir agentūros.
Darbo priemonėsKompiuteris, ofiso priemonės, maketavimo ir vaizdų apdorojimo kompiuterinės programos (Adobe PhotoShop, Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Adobe Acrobat Professional, QuarkXpress ir kt.), poligrafinės medžiagos, spausdintos produkcijos kokybės vertinimo priemonės, technologinių procesų kokybės kontrolės prietaisai, gamybos apskaitos dokumentai, materialių išteklių apskaitos dokumentai, techninė dokumentacija, techninė literatūra, leidybos ir poligrafijos standartai, technologinių procesų instrukcijos, LR spaudos įstatymas.
Profesinės perspektyvosGali dirti technologu, poligrafijos specialistu. Įgijęs darbo patirties gali eiti aukštesnes pareigas, vadovauti leidyklų, spaustuvių, reklamos agentūrų ir jų padalinių darbui. Iniciatyvus ir verslus spausdinimo technologas gali steigti savo individualią įmonę, kurios veikla susijusi su leidyba, leidinių spausdinimu, reklama. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, pramonės inžinerijos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis, praktinis mąstymas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, kūrybingumas, domėjimasis naujovėmis ir jų taikymo galimybėmis, verslumas, siekis tobulėti, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas bendrauti užsienio kalbomis, tolerantiškumas, techniniai gabumai, erdvinė vaizduotė.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų