Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pakavimo technologas

Pavadinimas anglų kalba

Packaging technologist

Kodas

214114

Pogrupio pavadinimas

Technologijų ir gamybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2141

Pogrupio aprašymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Atliekamos užduotys:

 • pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis;
 • darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus;
 • darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 • gamybos techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos, vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas;
 • projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 • įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
 • įrenginių patikra, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 • vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;
 • vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 • ryšių su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas, kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

valdyti pakavimo technologinius procesus, organizuoti produkcijos kokybės vertinimą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • produkto rengimas pakavimui;
 • pakavimo medžiagų parinkimas ir produkcijos kokybės vertinimas;
 • pakavimo technologinių procesų projektavimas ir valdymas;
 • pakavimo padalinio veiklos organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiPakavimo paslaugas siūlančios įmonės, stambios ir vidutinės gamybos įmonės, turinčios pakavimo padalinius.
Darbo priemonėsKompiuteris, ofiso ir ryšio priemonės, pakavimo medžiagos ir įranga (pakavimo plėvelės, gaminiai iš kartono, lipnios juostos, indeliai ir dėžutės maistui, pakavimo mašinos, pakuočių, indelių užlydymo įrenginiai, vakuuminiai įrengimai ir kt.), pakavimo produkcijos kokybės vertinimo priemonės, technologinių procesų kokybės kontrolės prietaisai, gamybos apskaitos dokumentai, materialių išteklių apskaitos dokumentai, techninė dokumentacija, techninė literatūra, technologinių procesų instrukcijos.
Profesinės perspektyvosGali dirti pakavimo technologo asistentu, pakavimo technologu, specialistu. Įgijęs darbo patirties gali eiti aukštesnes pareigas, vadovauti pakavimo paslaugų įmonių, kitų gamybos įmonių pakavimo padalinių darbui. Iniciatyvus ir verslus pakavimo technologas gali steigti savo individualią įmonę, kurios veikla susijusi su pakavimo paslaugomis, pakavimo įrenginių nuoma. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, pramonės inžinerijos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis, praktinis mąstymas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, kūrybingumas, verslumas, siekis tobulėti, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas bendrauti užsienio kalbomis, tolerantiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų