Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Stiklo gamybos technologas

Pavadinimas anglų kalba

Glass technologist

Kodas

214112

Pogrupio pavadinimas

Technologijų ir gamybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2141

Pogrupio aprašymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Atliekamos užduotys:

 • pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis;
 • darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus;
 • darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 • gamybos techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos, vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas;
 • projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 • įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles; įrenginių patikra, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 • vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;
 • vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 • ryšių su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas, kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus atitinkamos krypties studijų programą kolegijose

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

prižiūrėti stiklo gamybos procesus, kontroliuoti bei prižiūrėti gaminius iš stiklo gaminančių darbuotojų (stiklapučių, stiklo gamybos krosnių darbuotojų ir pan.) darbą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • stiklo gamybos procesų (stiklo mišinio ruošimo, jo kaitinimo, stiklo dažymo, vėsinimo ir pan.) organizavimas ir kontrolė;
 • stiklo gamybos inovacijų, technologinių tendencijų stebėjimas bei diegimas įmonės veikloje;
 • stiklo gaminių kokybės (skaidrumo, pūslėtumo, formos ir pan.) kontrolės užtikrinimas, pagamintos produkcijos kokybės kontrolė;
 • techninių konsultacijų teikimas stiklo gaminius kuriantiems ar juos parduodantiems kitų skyrių darbuotojams;
 • žaliavų (kvarcinio smėlio, reikalingų chemikalų ir pan.) užsakymas bei užtikrinimas, jog jų nepritrūktų stiklo gaminius gaminantiems darbuotojams;
 • stiklo gaminių techninių aprašų (gamybos procesą, jo trukmę, naudojamas žaliavas ir jų kiekius bei kitus techninius gamybos aspektus apimančių dokumentų)  kūrimas;
 • darbų saugos užtikrinimas darbo vietose;
 • stiklą bei jo gaminius gaminančių darbuotojų darbo kontrolė, darbo grafikų sudarymas, darbo paskirstymas ir priežiūra.
Potencialūs darbdaviaiStambios, vidutinės ir smulkios privačios ar valstybinės stiklo bei gaminių iš stiklo gamybos įmonės ir organizacijos, stiklo gaminiais bei žaliava stiklui gaminti prekiaujančios įmonės.
Darbo priemonėsStiklo gamybos žaliavos (stiklo duženos, kvarcinis smėlis, soda, klintys, metalų oksidai ir kt.), stiklo gamybos krosnys, pūtimo vamzdeliai, valcavimo įrengimai, saugos priemonės (šalmai, pirštinės, prijuostės ir pan.), biuro įranga - kompiuteris, telefonas, taikomosios informacinės programos (Word, Excel, PowerPoint ir pan.), dalykinė literatūra, kanceliarinės priemonės, žaliavos ir gaminamos produkcijos pavyzdžių katalogas.
Profesinės perspektyvosGali dirbti stiklo gamybos technologu. Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų asmuo gali tapti skyriaus ar padalinio vadovu. Kolegijos absolventas gali siekti universitetinio išsilavinimo pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities pramonės inžinerijos studijų krypties programas. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, mokymuose. Gali dirbti individualiai – gaminti nestandartinius stiklo gaminius, stiklinius suvenyrus.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, organizuotumas, kūrybingumas, kruopštumas, komunikabilumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, spręsti profesines problemas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas arba pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų