Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Keramikos gamybos technologas

Pavadinimas anglų kalba

Ceramic manufacturing technologist

Kodas

214111

Pogrupio pavadinimas

Technologijų ir gamybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2141

Pogrupio aprašymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Atliekamos užduotys:

 • pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis;
 • darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus;
 • darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 • gamybos techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos, vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas;
 • projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 • įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
 • įrenginių patikra, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 • vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;
 • vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 • ryšių su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas, kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-21

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota, galima įgyti gamybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus aukštojo mokslo  universitetinių studijų programą

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

projektuoti keramikos dirbinius, jų gamybos technologinius procesus, organizuoti keramikos dirbinių gamybos technologinius procesus ir medžiagų paruošimą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • keramikos dirbinių projektavimas;
 • medžiagų tiekimo, paruošimo organizavimas;
 • keramikos dirbinių gamybos technologinių procesų projektavimas;
 • keramikos dirbinių gamybos technologinių procesų organizavimas;
 • keramikos dirbinių gamybos technologinių procesų analizė ir tobulinimas;
 • gaminamų keramikos dirbinių kokybės kontrolė.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios statybinės, techninės ir specialios, dailiosios dekoratyvinės keramikos dirbinių gamybos įmonės; gali dirbti individualiai – organizuoti keramikos dirbinių gamybos verslą.
Darbo priemonėsKompiuteris su specialia programine įranga, rašymo priemonės, keramikos dirbinių pavyzdžiai, keramikos dirbinių gamybos technologinių procesų aprašai, produkcijos katalogai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti keramikos gamybos technologu, keramikos gamybos meistru technologu, keramikos gamybos cecho technologu, produkcijos kokybės kontrolieriumi, technologu vadybininku keramikos gamybos įmonėse; gali specializuotis ir dirbti tam tikros produkcijos, pvz. statybinės keramikos gaminių, indų ar kitų keramikos gaminių gamybos įmonėse; gali tęsti studijas aukštojoje universitetinėje mokykloje, pvz. pagal pramonės inžinerijos studijų krypties programas; iniciatyvus specialistas gali steigti individualią verslo įmonę ir sukurti darbo vietas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, gebėjimas naudotis technine literatūra,  kūrybingumas, kruopštumas, vadybos išmanymas, komunikabilumas, iniciatyvumas, lankstumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, gebėjimas dirbti grupėje, kompiuterinis raštingumas, piešimo ir kompoziciniai gebėjimai, užsienio kalbos mokėjimas, domėjimasis keramikos dirbinių gamyba, laiko bei darbo planavimo įgūdžiai.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis (universitetinis) išsilavinimas Technologijos mokslų studijų srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų