Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sąnaudų įvertinimo inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Cost control engineer

Kodas

214102

Pogrupio pavadinimas

Technologijų ir gamybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2141

Pogrupio aprašymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Atliekamos užduotys:

 • pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis;
 • darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus;
 • darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 • gamybos techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos, vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas;
 • projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 • įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles; įrenginių patikra, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 • vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;
 • vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 • ryšių su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas, kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką mechaninių technologijų inžinieriaus bakalauro kvalifikacinį laipsnį kolegijose, vykdančiose studijas pagal mechaninių technologijų inžinerijos studijų programą

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vertinti, kontroliuoti ir stebėti įmonės vykdomų projektų bei atliekamų darbų sąnaudas bei rengti sąmatas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • sąskaitų tikrinimas bei detalių projektų ar gamybos kaštų sąmatų rengimas ir užtikrinimas, kad visos išlaidos būtų į jas įtrauktos;
 • įvairių su projektų kaštų skaičiavimais susijusių ataskaitų rengimas, kaštų panaudojimo pagal numatytus projekto terminus stebėjimas bei atsiskaitymų su tiekėjais kontrolė;
 • projektų vykdymo eigos bei numatytų darbų atlikimo statuso stebėjimas ir kontrolė;
 • reikalingų skaičiavimų ilgalaikėms sutartims su subrangovais rengimas, pasirašomų sutarčių įsipareigojimų vertinimas;
 • periodinių įrengimų apkrovos bei judėjimo ataskaitų rengimas, jų teikimas projektų vadovams bei įmonės vadovams;
 • bendradarbiavimas su projektų vadovais bei projekto dalyvių veiksmų koordinavimas, kad būtų užtikrintas tinkamas projekto vykdymas;
 • konsultacijų sąmatų rengimo bei pasiūlymų ruošimo klausimais teikimas kitiems įmonės darbuotojams bei vadovams.
Potencialūs darbdaviaiStambios, vidutinės ir smulkios privačios ar valstybinės gamybos, lengvosios pramonės, maisto pramonės, medžio apdirbimo, statybos, kitų pramonės sričių bei transporto įmonės bei jų padaliniai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo ir biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), kalkuliatorius, kanceliarinės priemonės, buhalterinės apskaitos programos (Rivilė, SAP, Axapta ir pan.), sąmatų skaičiavimo programos (ProSama, SES ir pan.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti įrenginių inžinieriumi. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – studijuoti magistrantūroje. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose mokymuose. Gali dirbti individualiai – parinkti bei diegti įrengimus, organizuoti jų techninį aptarnavimą ar prekybos įrengimais veiklą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, komunikabilumas, organizuotumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje arba grupėje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

Nereglamentuojamas.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų