Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Eksploatavimo inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Maintenance engineer

Kodas

214101

Pogrupio pavadinimas

Technologijų ir gamybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2141

Pogrupio aprašymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Atliekamos užduotys:

 • pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis;
 • darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus;
 • darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 • gamybos techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos, vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas;
 • projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 • įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles; įrenginių patikra, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 • vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;
 • vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 • ryšių su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas, kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

Nėra duomenų

Reikalinga kvalifikacija

​2014-04-15

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

organizuoti, vadovauti ir vykdyti pramoninės gamybos įrenginių priežiūrą, eksploatavimą bei remontą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pastatų, įrengimų bei medžiagų naudojimo strategijos kūrimas, įgyvendinimas ir palaikymas;
 • planuotų ir neplanuotų įrengimų priežiūros darbų organizavimas;
 • įrengimų gedimų, pastatų techninės būklės neatitikimų ir pan. nustatymas;
 • darbo vietų tinkamo įrengimo užtikrinimas, darbo sąlygų tyrimas bei neatitikimų nustatymas, darbų organizavimas pastebėtiems neatitikimams pašalinti;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas su įmonės padaliniais bei tiekėjais, stengiantis užtikrinti tinkamą pastatų bei įrengimų eksploatavimą;
 • įrengimų ar pastatų tinkamai būklei palaikyti reikalingų medžiagų bei paslaugų užsakymas;
 • eksploatavimo medžiagų kontrolė, tinkamų saugojimo sąlygų užtikrinimas;
 • eksploatacinių medžiagų poreikio skaičiavimas, sąmatų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiStambios, vidutinės ir smulkios privačios ar valstybinės gamybos, lengvosios pramonės, maisto pramonės, medžio apdirbimo, kitų pramonės sričių bei transporto įmonės bei jų padaliniai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo ir biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), gamybos įrengimų techniniai aprašai, kalkuliatorius, kanceliarinės priemonės, įrengimų būklę atspindinčių tyrimų  suvestinės, įrengimų bei eksploatacinių medžiagų tiekėjų duomenų bazės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti eksploatavimo inžinieriumi. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – studijuoti magistrantūroje. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, konferencijose, mokymuose. Gali dirbti individualiai – steigti gamybos įrengimus prižiūrinčią įmonę ar teikti įrengimų eksploatavimo konsultacijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, komunikabilumas, organizuotumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, profesinis ir visuomeninis kompetentingumas, gebėjimas dirbti komandoje arba grupėje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų