Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Medžioklėtvarkos specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Hunting specialist

Kodas

213227

Pogrupio pavadinimas

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai

Pogrupio kodas

2132

Pogrupio aprašymas

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai tiria žemės, miškų ir žuvininkystės ūkių valdymą, įskaitant žemės apdirbimą, tręšimą, derliaus nuėmimą, dirvožemio sudėtį ir eroziją, ligų prevenciją, dirvožemio praturtinimą, sėjomainą ir rinkodarą, taip pat teikia pagalbą ir patarimus šiais klausimais. Jie kuria produktyvumo didinimo metodus ir tiria bei rengia žemės naudmenų ir žuvininkystės ūkių valdymo planus ir politikos kryptis.

Atliekamos užduotys:

 • produkcijos, pašarų, dirvožemio, vandens kokybės ir kitų veiksnių, darančių poveikį žemės, miškų ar žuvininkystės ūkio produkcijai, duomenų ir bandinių rinkimas ir analizė;
 • konsultavimas pasėlių, galvijų ir žuvų produkcijos didinimo metodų ir alternatyvių gamybos galimybių klausimais;
 • konsultavimas pasėlių ir galvijų ligų, parazitų ir piktžolių kontrolės, dirvožemio gerinimo, galvijų auginimo ir šėrimo programų klausimais;
 • aplinkos veiksnių, darančių poveikį komercinei pasėlių produkcijai, ganyklų gerinimui, gyvulių veisimui, žuvų ištekliams ir miško medžių augimui ir sveikatai, tyrimas;
 • žemės dirbimo metodų, dirvožemio, vabzdžių, ligų ir žuvininkystės ūkių veiklos poveikio gyvūnams, pasėliams, miškų ir žuvininkystės ūkių pelningumui tyrimas;
 • žuvų migracijos, augimo, šėrimo ir neršto tyrimas, taip pat žuvų ikrų surinkimo, apvaisinimo, brandinimo ir išsiritimo metodų kūrimas;
 • mokslo tiriamieji dirvožemio savybių, produktyvumo ir derlingumo darbai, taip pat gautų rezultatų naudojimas tobulinant žemės ir miškų ūkį ir sodininkystę;
 • žemės ūkio problemų sprendimo ir gamybos našumo didinimo procedūrų ir metodų rengimas;
 • miškų ir žuvininkystės ūkių išteklių valdymas, siekiant kuo labiau padidinti jų ilgalaikę komercinę, rekreacinę ir aplinkos apsaugos naudą;
 • miško medžių veisimo ir auginimo, poskiepių augimo skatinimo metodų ir miškų retėjimo poveikio jų našumui tyrimas;
 • valdymo procedūrų, skirtų susidoroti su gaisrais, potvyniais, sausromis, dirvožemio erozija, parazitais ir ligomis, tyrimas, planavimas ir įgyvendinimas;
 • mokslo ataskaitų rengimas ir konsultacinių informacinių renginių ir paskaitų organizavimas ūkininkams, miškų ūkio ir žuvininkystės atstovams bei kitoms grupėms

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti miškininkystės bakalauro arba magistro kvalfikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

konsultuoti medžioklės plotų naudotojus dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo ir taikyti kompleksą priemonių projektuojamiems medžioklės plotams naudoti, medžiojamųjų gyvūnų ištekliams saugoti, gausinti bei medžioti.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • medžiojamosios faunos apskaita, žvėrių žiemos ganyklų tyrimas, natūralių pašarų išteklių įvertinimas ir miško gyvūnų, paukščių gausos prognozavimas;
 • laukinių žvėrių veisimo aptvaruose projektų rengimas ir vietos parinkimas;
 • žvėrių pažeistų medelynų inventorizacija ir biotechninės ir miško apsaugos nuo pakenkimų projektavimas;
 • medžioklėtvarkinių duomenų teikimas ir medžioklės planų rengimas;
 • priemonių projektuojamiems medžioklės plotams naudoti bei medžiojamųjų gyvūnų ištekliams saugoti, gausinti bei medžioti taikymas;
 • medžioklės plotų naudotojų konsultavimas dėl medžioklės.
Potencialūs darbdaviaiAplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos departamentas, Aplinkos ministerijos Miškų departamentas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Valstybinis miškotvarkos institutas, generalinė miškų urėdija, miškų urėdija.
Darbo priemonėsMedžioklės įstatymas, teisės aktai susiję su medžiojamųjų gyvūnų ištekliais ir medžiokle, miško planai, kompiuteris.
Profesinės perspektyvosGali dirbti medžioklėtvarkos specialistu, specialistu kuruojančiu medžioklėtvarkos klausimus, įgijus papildomų kompetencijų ir darbo patirties - vyr. specialistu, gali vadovauti projektams. Galima tęsti studijas universitete, pvz., miškininkystės magistro studijose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, komunikabilumas, iniciatyvumas,  atsakingumas,  savarankiškumas, pasitikėjimas savimi, ryžtingumas, kūrybingumas,  gebėjimas planuoti ir vadovauti, gebėjimas  prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų