Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Žemės ūkio specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Agricultural specialist

Kodas

213220

Pogrupio pavadinimas

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai

Pogrupio kodas

2132

Pogrupio aprašymas

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai tiria žemės, miškų ir žuvininkystės ūkių valdymą, įskaitant žemės apdirbimą, tręšimą, derliaus nuėmimą, dirvožemio sudėtį ir eroziją, ligų prevenciją, dirvožemio praturtinimą, sėjomainą ir rinkodarą, taip pat teikia pagalbą ir patarimus šiais klausimais. Jie kuria produktyvumo didinimo metodus ir tiria bei rengia žemės naudmenų ir žuvininkystės ūkių valdymo planus ir politikos kryptis.

Atliekamos užduotys:

 • produkcijos, pašarų, dirvožemio, vandens kokybės ir kitų veiksnių, darančių poveikį žemės, miškų ar žuvininkystės ūkio produkcijai, duomenų ir bandinių rinkimas ir analizė;
 • konsultavimas pasėlių, galvijų ir žuvų produkcijos didinimo metodų ir alternatyvių gamybos galimybių klausimais;
 • konsultavimas pasėlių ir galvijų ligų, parazitų ir piktžolių kontrolės, dirvožemio gerinimo, galvijų auginimo ir šėrimo programų klausimais;
 • aplinkos veiksnių, darančių poveikį komercinei pasėlių produkcijai, ganyklų gerinimui, gyvulių veisimui, žuvų ištekliams ir miško medžių augimui ir sveikatai, tyrimas;
 • žemės dirbimo metodų, dirvožemio, vabzdžių, ligų ir žuvininkystės ūkių veiklos poveikio gyvūnams, pasėliams, miškų ir žuvininkystės ūkių pelningumui tyrimas;
 • žuvų migracijos, augimo, šėrimo ir neršto tyrimas, taip pat žuvų ikrų surinkimo, apvaisinimo, brandinimo ir išsiritimo metodų kūrimas;
 • mokslo tiriamieji dirvožemio savybių, produktyvumo ir derlingumo darbai, taip pat gautų rezultatų naudojimas tobulinant žemės ir miškų ūkį ir sodininkystę;
 • žemės ūkio problemų sprendimo ir gamybos našumo didinimo procedūrų ir metodų rengimas;
 • miškų ir žuvininkystės ūkių išteklių valdymas, siekiant kuo labiau padidinti jų ilgalaikę komercinę, rekreacinę ir aplinkos apsaugos naudą;
 • miško medžių veisimo ir auginimo, poskiepių augimo skatinimo metodų ir miškų retėjimo poveikio jų našumui tyrimas;
 • valdymo procedūrų, skirtų susidoroti su gaisrais, potvyniais, sausromis, dirvožemio erozija, parazitais ir ligomis, tyrimas, planavimas ir įgyvendinimas;
 • mokslo ataskaitų rengimas ir konsultacinių informacinių renginių ir paskaitų organizavimas ūkininkams, miškų ūkio ir žuvininkystės atstovams bei kitoms grupėms.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

projektuoti, organizuoti ir vadovauti žemės ūkio veiklai, taikyti žemės ūkio mokslo taikomosios veiklos rezultatus bei tausoti, valdyti žemės ūkio išteklius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • organinių, neorganinių medžiagų fizikinių,  cheminių savybių pokyčių gamtinėje aplinkoje,  augalų, gyvūnų, mikroorganizmų biologinių savybių,  augalų požymių paveldimumo, kintamumo dėsningumų, žemės ūkio reglamentų bei šiuolaikinės žemėtvarkos principų taikymas žemės ūkio veikloje;
 • žemės ūkio  veiklos planavimas, projektavimas, organizavimas, įvairių technologijų taikymas ir susijusių projektų įgyvendinimas;
 • žemės ūkio įmonės (padalinio) veiklos organizavimas;
 • dirvožemio, aplinkos veiksnių, žemės dirbimo metodų ir kitų veiksnių, darančių poveikį žemės ūkio produkcijai, duomenų, bandinių rinkimas, analizė bei inovacinių sprendimų, paremtų šių tyrimų rezultatais, priėmimas;
 • žemės ūkio mokslo taikomosios veiklos rezultatų naudojimas tobulinant žemės ūkio veiklą ir žemės ūkio problemų sprendimas;
 • žemės ūkio išteklių valdymas, tausojimas siekiant kuo labiau padidinti jų ilgalaikę komercinę, rekreacinę ir aplinkos apsaugos naudą;
 • konsultacijų teikimas žemės ūkio veiklos srityje.
Potencialūs darbdaviaiŽemės ūkio ministerija, agrarinės aplinkosaugos įstaiga, žemės ūkio įmonė, žemės ūkio konsultavimo tarnyba, privati žemės ūkio firma, rajonų savivaldybės administracijos žemės ūkio skyrius. Gali dirbti individualiai - konsultuoti žemdirbius, rengti projektus. 
Darbo priemonėsŽemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, kiti teisės aktai, reglamentuojantys žemės ūkio veiklą, kompiuteris, žemės ūkio technika skirta ne tiesioginiam darbui su ja, bet sprendimams priimti kada ir kaip ją panaudoti (žemės dirbimo, trąšų barstymo mašinos, sėklų valymo, sėklų beicavimo mašinos, purkštuvai augalų apsaugai, įvairios sėjamosios mašinos, laistymo, drėkinimo įranga, derliaus nuėmimo mašinos (šienapjovės, kombainai, kuliamosios) ir kt.
Profesinės perspektyvosGali dirbti žemės ūkio specialistu, rajonų savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus specialistu, kitose įstaigose; įgijus papildomų kompetencijų ir darbo patirties, gali tapti vyriausiuoju specialistu. Gali kurti savo verslą - vykdyti konsultacinę ar žemės ūkio veiklą. Gali tęsti studijas ir įgyti magistro laipsnį, pvz., rinktis biomedicinos mokslų studijų srities studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, komunikabilumas, iniciatyvumas,  atsakingumas, savarankiškumas, pasitikėjimas savimi, ryžtingumas, kūrybingumas, gebėjimas planuoti ir vadovauti, gebėjimas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos); dažnai reikalaujama, kad specialistas būtų baigęs biomedicinos mokslų studijų srities studijas.


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų