Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Miškininkystės specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Forestry specialist

Kodas

213211

Pogrupio pavadinimas

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai

Pogrupio kodas

2132

Pogrupio aprašymas

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai tiria žemės, miškų ir žuvininkystės ūkių valdymą, įskaitant žemės apdirbimą, tręšimą, derliaus nuėmimą, dirvožemio sudėtį ir eroziją, ligų prevenciją, dirvožemio praturtinimą, sėjomainą ir rinkodarą, taip pat teikia pagalbą ir patarimus šiais klausimais. Jie kuria produktyvumo didinimo metodus ir tiria bei rengia žemės naudmenų ir žuvininkystės ūkių valdymo planus ir politikos kryptis.

Atliekamos užduotys:

 • produkcijos, pašarų, dirvožemio, vandens kokybės ir kitų veiksnių, darančių poveikį žemės, miškų ar žuvininkystės ūkio produkcijai, duomenų ir bandinių rinkimas ir analizė;
 • konsultavimas pasėlių, galvijų ir žuvų produkcijos didinimo metodų ir alternatyvių gamybos galimybių klausimais;
 • konsultavimas pasėlių ir galvijų ligų, parazitų ir piktžolių kontrolės, dirvožemio gerinimo, galvijų auginimo ir šėrimo programų klausimais;
 • aplinkos veiksnių, darančių poveikį komercinei pasėlių produkcijai, ganyklų gerinimui, gyvulių veisimui, žuvų ištekliams ir miško medžių augimui ir sveikatai, tyrimas;
 • žemės dirbimo metodų, dirvožemio, vabzdžių, ligų ir žuvininkystės ūkių veiklos poveikio gyvūnams, pasėliams, miškų ir žuvininkystės ūkių pelningumui tyrimas;
 • žuvų migracijos, augimo, šėrimo ir neršto tyrimas, taip pat žuvų ikrų surinkimo, apvaisinimo, brandinimo ir išsiritimo metodų kūrimas;
 • mokslo tiriamieji dirvožemio savybių, produktyvumo ir derlingumo darbai, taip pat gautų rezultatų naudojimas tobulinant žemės ir miškų ūkį ir sodininkystę;
 • žemės ūkio problemų sprendimo ir gamybos našumo didinimo procedūrų ir metodų rengimas;
 • miškų ir žuvininkystės ūkių išteklių valdymas, siekiant kuo labiau padidinti jų ilgalaikę komercinę, rekreacinę ir aplinkos apsaugos naudą;
 • miško medžių veisimo ir auginimo, poskiepių augimo skatinimo metodų ir miškų retėjimo poveikio jų našumui tyrimas;
 • valdymo procedūrų, skirtų susidoroti su gaisrais, potvyniais, sausromis, dirvožemio erozija, parazitais ir ligomis, tyrimas, planavimas ir įgyvendinimas;
 • mokslo ataskaitų rengimas ir konsultacinių informacinių renginių ir paskaitų organizavimas ūkininkams, miškų ūkio ir žuvininkystės atstovams bei kitoms grupėms.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota, galima įgyti miškininkystės bakalauro arba magistro kvalfikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

organizuoti subalansuotą daugiatikslį miško naudojimą taikant modernias technologijas, vadovauti tvaraus miško išauginimo darbams bei koordinuoti miškininkystės srities klausimus įgyvendinant valstybės, savivaldybių institucijų ar kitų įstaigų sprendimus šioje srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • miško atkūrimo, įveisimo, miško auginimo organizavimas ir įgyvendinimas;
 • medienos ruošos ir pirminio medienos apdirbimo koordinavimas;
 • miško apsauga bei nuostolių, žalos įvertinimas, paskaičiavimas;
 • dalyvavimas programų, projektų, planų ruošime,  įgyvendinime bei ataskaitų ruošimas  miškininkystės ir kitose susijusiose srityse;
 • miškų ūkio darbų vykdymas, koordinavimas ir miškotvarkos projektų įgyvendinimas, kraštovaizdžio, gamtos objektų, biologinės įvairovės išsaugojimas;
 • miško verslo organizavimas;
 • miško naudotojų, lankytojų konsultavimas veiklos miške klausimais.
Potencialūs darbdaviaiAplinkos ministerijos Miškų departamentas, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos departamentas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Valstybinis miškotvarkos institutas, generalinė miškų urėdija, miškų urėdija (regioninė), privačių miškų tvarkymo institucija, nacionaliniai ir regioniniai parkai.
Darbo priemonėsMiškų įstatymas, LR Vyriausybės, Aplinkos ministro, Generalinio miškų urėdo patvirtinti teisės aktai susiję su miškininkyste, miško planai, kompiuteris ir kt.
Profesinės perspektyvosGali dirbti miškininkystės specialistu miškininkystės, miško ekologijos, miško ekonomikos, miško inžinerijos, medžioklėtvarkos ir kt. susijusiose srityse. Įgijus papildomų kompetencijų ir darbo patirties - gali dirbti vyr. specialistu, gilinti į pasirinktą sritį, pvz., rekreacinę miškininkystę, gali vadovauti projektams. Galima tęsti studijas universitete, pvz., miškininkystės magistro studijose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, komunikabilumas, iniciatyvumas,  atsakingumas,  savarankiškumas, pasitikėjimas savimi, ryžtingumas, kūrybingumas, gebėjimas planuoti ir vadovauti, gebėjimas  prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų