Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gyvulininkystės specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Animal husbandry specialist

Kodas

213203

Pogrupio pavadinimas

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai

Pogrupio kodas

2132

Pogrupio aprašymas

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai tiria žemės, miškų ir žuvininkystės ūkių valdymą, įskaitant žemės apdirbimą, tręšimą, derliaus nuėmimą, dirvožemio sudėtį ir eroziją, ligų prevenciją, dirvožemio praturtinimą, sėjomainą ir rinkodarą, taip pat teikia pagalbą ir patarimus šiais klausimais. Jie kuria produktyvumo didinimo metodus ir tiria bei rengia žemės naudmenų ir žuvininkystės ūkių valdymo planus ir politikos kryptis.

Atliekamos užduotys:

 • produkcijos, pašarų, dirvožemio, vandens kokybės ir kitų veiksnių, darančių poveikį žemės, miškų ar žuvininkystės ūkio produkcijai, duomenų ir bandinių rinkimas ir analizė;
 • konsultavimas pasėlių, galvijų ir žuvų produkcijos didinimo metodų ir alternatyvių gamybos galimybių klausimais;
 • konsultavimas pasėlių ir galvijų ligų, parazitų ir piktžolių kontrolės, dirvožemio gerinimo, galvijų auginimo ir šėrimo programų klausimais;
 • aplinkos veiksnių, darančių poveikį komercinei pasėlių produkcijai, ganyklų gerinimui, gyvulių veisimui, žuvų ištekliams ir miško medžių augimui ir sveikatai, tyrimas;
 • žemės dirbimo metodų, dirvožemio, vabzdžių, ligų ir žuvininkystės ūkių veiklos poveikio gyvūnams, pasėliams, miškų ir žuvininkystės ūkių pelningumui tyrimas;
 • žuvų migracijos, augimo, šėrimo ir neršto tyrimas, taip pat žuvų ikrų surinkimo, apvaisinimo, brandinimo ir išsiritimo metodų kūrimas;
 • mokslo tiriamieji dirvožemio savybių, produktyvumo ir derlingumo darbai, taip pat gautų rezultatų naudojimas tobulinant žemės ir miškų ūkį ir sodininkystę;
 • žemės ūkio problemų sprendimo ir gamybos našumo didinimo procedūrų ir metodų rengimas;
 • miškų ir žuvininkystės ūkių išteklių valdymas, siekiant kuo labiau padidinti jų ilgalaikę komercinę, rekreacinę ir aplinkos apsaugos naudą;
 • miško medžių veisimo ir auginimo, poskiepių augimo skatinimo metodų ir miškų retėjimo poveikio jų našumui tyrimas;
 • valdymo procedūrų, skirtų susidoroti su gaisrais, potvyniais, sausromis, dirvožemio erozija, parazitais ir ligomis, tyrimas, planavimas ir įgyvendinimas;
 • mokslo ataskaitų rengimas ir konsultacinių informacinių renginių ir paskaitų organizavimas ūkininkams, miškų ūkio ir žuvininkystės atstovams bei kitoms grupėms.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-21

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti gyvulininkystės technologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigus universitetinių studijų programą

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

spręsti gyvulininkystės problemas, konsultuoti ir taikyti gyvulininkystės technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • gyvulininkystės technologijos fundamentalių teorinių žinių bei gyvūnų auginimo, laikymo, priežiūros, veisimo technologijų, gamybos, maisto saugos, gyvūnų gerovės inovacijų taikymas;  
 • aktualių nesudėtingų gyvulininkystės problemų sprendimas administraciniame, konsultaciniame gyvulininkystės sektoriaus darbe;
 • gyvulininkystės įmonių ir jų padalinių veiklos organizavimas ir valdymas;
 • išteklių, reikalingų gyvulininkystės produkcijai gaminti ir konkuruoti rinkoje, formavimas;
 • konsultavimas ūkinių gyvūnų auginimo, šėrimo programų,  ūkinių gyvūnų ligų, produkcijos didinimo klausimais bei naujų produktų kūrimas;
 • sistemingas tobulinimasis profesinėje veikloje analizuojant ES reglamentus, direktyvas, teisės aktus, naujausius mokslo pasiekimus gyvulininkystės srityje;  
 • dalyvavimas ES bendroje žemės ūkio politikoje prisidedant prie darnios žemės ūkio gamybos, gamtos išteklių tausojimo, aplinkos puoselėjimo ir efektyvių naujovių gyvulininkystės srityje įgyvendinimo.
Potencialūs darbdaviaiGyvulių auginimo ūkiai, fermos, žemės ūkio bendrovės, veislininkystės, pašarų gamybos, pieno ir mėsos bei jų produktų tvarkymo įmonės, konsultavimo tarnybos. Gali dirbti individualiai - užsiimti ūkine veikla ir verslu.
Darbo priemonėsES reglamentai, direktyvos, teisės aktai, profesinė literatūra gyvulininkystės tematika, kompiuterizuotos programos pašarų kūrimui, gyvulių mitybai, įvairios technologijos gyvulių ūkiui.
Profesinės perspektyvosGali dirbti gyvulininkystės specialistu, technologu. Įgijus papildomų kompetencijų ir darbo patirties, gali atlikti sudėtingesnį, daugiau atsakomybės reikalaujantį administracinį darbą, kurti savo verslą. Galima tęsti studijas ir įgyti gyvulininkystės technologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, gebėjimas planuoti, organizuotumas,   komunikabilumas, analitiškumas, gebėjimas bendradarbiauti, dirbti savarankiškai ir grupėje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinis).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų