Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Agronomas

Pavadinimas anglų kalba

Agronomist

Kodas

213201

Pogrupio pavadinimas

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai

Pogrupio kodas

2132

Pogrupio aprašymas

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai tiria žemės, miškų ir žuvininkystės ūkių valdymą, įskaitant žemės apdirbimą, tręšimą, derliaus nuėmimą, dirvožemio sudėtį ir eroziją, ligų prevenciją, dirvožemio praturtinimą, sėjomainą ir rinkodarą, taip pat teikia pagalbą ir patarimus šiais klausimais. Jie kuria produktyvumo didinimo metodus ir tiria bei rengia žemės naudmenų ir žuvininkystės ūkių valdymo planus ir politikos kryptis.

Atliekamos užduotys:

 • produkcijos, pašarų, dirvožemio, vandens kokybės ir kitų veiksnių, darančių poveikį žemės, miškų ar žuvininkystės ūkio produkcijai, duomenų ir bandinių rinkimas ir analizė;
 • konsultavimas pasėlių, galvijų ir žuvų produkcijos didinimo metodų ir alternatyvių gamybos galimybių klausimais;
 • konsultavimas pasėlių ir galvijų ligų, parazitų ir piktžolių kontrolės, dirvožemio gerinimo, galvijų auginimo ir šėrimo programų klausimais;
 • aplinkos veiksnių, darančių poveikį komercinei pasėlių produkcijai, ganyklų gerinimui, gyvulių veisimui, žuvų ištekliams ir miško medžių augimui ir sveikatai, tyrimas;
 • žemės dirbimo metodų, dirvožemio, vabzdžių, ligų ir žuvininkystės ūkių veiklos poveikio gyvūnams, pasėliams, miškų ir žuvininkystės ūkių pelningumui tyrimas;
 • žuvų migracijos, augimo, šėrimo ir neršto tyrimas, taip pat žuvų ikrų surinkimo, apvaisinimo, brandinimo ir išsiritimo metodų kūrimas;
 • mokslo tiriamieji dirvožemio savybių, produktyvumo ir derlingumo darbai, taip pat gautų rezultatų naudojimas tobulinant žemės ir miškų ūkį ir sodininkystę;
 • žemės ūkio problemų sprendimo ir gamybos našumo didinimo procedūrų ir metodų rengimas;
 • miškų ir žuvininkystės ūkių išteklių valdymas, siekiant kuo labiau padidinti jų ilgalaikę komercinę, rekreacinę ir aplinkos apsaugos naudą;
 • miško medžių veisimo ir auginimo, poskiepių augimo skatinimo metodų ir miškų retėjimo poveikio jų našumui tyrimas;
 • valdymo procedūrų, skirtų susidoroti su gaisrais, potvyniais, sausromis, dirvožemio erozija, parazitais ir ligomis, tyrimas, planavimas ir įgyvendinimas;
 • mokslo ataskaitų rengimas ir konsultacinių informacinių renginių ir paskaitų organizavimas ūkininkams, miškų ūkio ir žuvininkystės atstovams bei kitoms grupėms.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-03

Reikalinga kvalifikacija

agronomijos bakalauras, įgyjama baigus aukštojo mokslo studijų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

priimti ir įgyvendinti sprendimus žemės ūkio veikloje bei konsultuoti ir diegti naujas žemės ūkio augalų technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • dirvožemių ūkinės vertės nustatymas;
 • dirvožemio derlingumo didinimo ir žemės ūkio augalų auginimo technologijų kūrimas ir diegimas;
 • agronomijos žinių, teisės normų taikymas priimant sprendimus žemės ūkio veikloje;
 • gamybinių tyrimų analizė ir atlikimas;
 • organinių, neorganinių medžiagų fizikinių,  cheminių savybių pokyčių gamtinėje aplinkoje,  augalų, gyvūnų, mikroorganizmų biologinių savybių,  augalų požymių paveldimumo ir kintamumo dėsningumų bei šiuolaikinės žemėtvarkos principų taikymas, vykdant žemės ūkio veiklą;
 • žemės ūkio gamybos planavimas, organizavimas ir susijusių projektų įgyvendinimas.
Potencialūs darbdaviaiŽemės ūkio ministerijos, agrarinės aplinkosaugos struktūros, žemės ūkio įmonės, žemės ūkio konsultavimo tarnybos, privačios žemės ūkio firmos, ūkiai, kurių veikla susijusi su žemės ūkio produkcija. Gali dirbti individualiai - konsultuoti žemdirbius, rengti projektus.  
Darbo priemonėsŽemės dirbimo, trąšų barstymo mašinos, sėklų valymo, sėklų beicavimo mašinos, purkštuvai augalų apsaugai, universalios sėjamosios mašinos, specialios javų sėjamosios mašinos, specialios daržovių sėjamosios mašinos, laistymo, drėkinimo įranga, derliaus nuėmimo (šienapjovės, kombainai, kuliamosios) ir kt. mašinos, kompiuterinės technologijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti agronomu, konsultantu. Įgijus papildomų kompetencijų ir darbo patirties, gali tapti padalinio, žemės ūkio įmonės, savivaldybės žemės ūkio skyriaus ar kitų įstaigų specialistu bei vadovu. Gali kurti savo verslą, tęsti studijas ir įgyti agronomijos magistro laipsnį.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis analitinis mąstymas, kūrybingumas, išradingumas,  organizaciniai gebėjimai, iniciatyvumas, kruopštumas ir atidumas, savarankiškumas, kolektyviškumas, gebėjimas bendrauti, gebėjimas vadovauti ir planuoti, gebėjimas gerai orientuotis įvairiose darbinėse situacijose.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga