Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Medicinos parazitologas

Pavadinimas anglų kalba

Medicine parasitologist

Kodas

213170

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti biologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programą

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti parazitus ir jų sąveiką su šeimininku, aplinka, siekiant nustatyti naujus ligų diagnozavimo, gydymo metodus, prevencines priemones.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • diagnostinių procedūrų atlikimas, rezultatų vertinimas ir interpretavimas;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas epidemiologijos, chemoterapijos, imunologijos, patologijos srityse;
 • eksperimentų ir bandymų atlikimas, kuriant ligų prevencijos ir kontrolės priemones, metodus;
 • ataskaitų ir mokslinių straipsnių rengimas apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus;
 • parazitologijos laboratorijos veiklos organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiSveikatos priežiūros institucijos, mokslinių tyrimų institucijos, diagnostikos laboratorijos, mokslo ir studijų institucijos, farmacijos ir diagnostikos priemonių gamybos įmonės.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos kompiuterinės programos (pvz. tyrimų duomenims apdoroti SPSS), parazitologijos dalykinė literatūra, stebėjimo priemonės, parazitologijos laboratorijos įranga ir aparatūra (lancetai, analizatoriai, mikroskopai, sterilizatorius, termostatas, vandens vonelės ir kt.), diagnostikos įranga ir priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti medicinos parazitologo asistentu, medicinos parazitologu, parazitologijos techniku, mokslo darbuotoju. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos parazitologijos, biotechnologijos, biologijos, biochemijos magistrantūros studijas. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, kantrumas, nuoseklumas, taktiškumas, iniciatyvumas, objektyvumas, atsakingumas, gebėjimas spręsti problemas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, etiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų