Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Medicinos mikrobiologas

Pavadinimas anglų kalba

Clinical microbiologist

Kodas

213169

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti biologijos kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programą

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti mikroorganizmus siekiant nustatyti naujus infekcinių ligų diagnozavimo, gydymo metodus, prevencines priemones.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • infekcinių ligų nustatymas tiriant mėginius, identifikuojant mikroorganizmus, vertinant rezultatus ir parenkant antimikrobines medžiagas gydimui;
 • mikroorganizmų patogeniškumo ir virulentiškumo testavimas;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas kuriant infekcinių ligų ir kitų pavojų sveikatai, kuriuos sukelia patogeniniai mikroorganizmai, prevencijos ir kontrolės priemones, metodus;
 • ataskaitų ir mokslinių straipsnių rengimas apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus;
 • mikrobiologijos laboratorijos veiklos organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiSveikatos priežiūros institucijos, mokslinių tyrimų institucijos, diagnostikos laboratorijos, mokslo ir studijų institucijos, farmacijos ir diagnostikos priemonių gamybos įmonės.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos kompiuterinės programos, mikrobiologijos dalykinė literatūra, mėginiai, mikrobiologijos laboratorijos įranga ir aparatūra (pvz. mikroskopai, inkubatoriai, centrifugos, chromatografai ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti medicinos mikrobiologo asistentu, medicinos mikrobiologu, mikrobiologijos mokslo darbuotoju. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos mikrobiologijos, biotechnologijos, biologijos, biochemijos magistrantūros studijas. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, kantrumas, nuoseklumas, taktiškumas, iniciatyvumas, kūrybingumas, objektyvumas, atsakingumas, gebėjimas spręsti problemas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, etiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų