Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Farmakologas toksikologas

Pavadinimas anglų kalba

Pharmacologist toxicologist

Kodas

213163

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti farmacijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti farmakologinių preparatų toksikologinį poveikį, jo simptomus, veikimo mechanizmus, nustatymą ir gydymą biologinėms sistemoms.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • toksikologinių ir farmakologinių ikiklinikinių, klinikinių, laboratorinių ir instrumentinių tyrimų planavimas, organizavimas, atlikimas;
 • kompleksinių toksikologinių ir farmakologinių tyrimų duomenų kaupimas, analizavimas, interpretavimas ir vertinimas;
 • atliktų toksikologinių ir farmakologinių tyrimų ataskaitų rengimas ir skelbimas;
 • toksikologinių ir farmakologinių tyrimų rezultatų viešinimas ir profesinės patirties skleidimas regiono, šalies ir tarptautiniu mastu;
 • vadovavimas kitų toksikologijos ir farmakologijos srityse dirbančių specialistų darbinei veiklai.
Potencialūs darbdaviaiFarmacijos pramonės įmonės, tarptautinės farmacijos kompanijų atstovybės, klinikinės ligoninės, farmakologijos ir toksikologijos mokslinius tyrimus vykdančios laboratorijos bei mokslo institucijos.
Darbo priemonėsMikroskopai, mikrotomai, svarstyklės, centrifugos, kaitinimo plytelės, autoklavas, refraktometras, perfuzinės sistemos, amplifikatoriai, transduceriai, stimuliatoriai, oscilografai, ph-metrai, džiovinimo, traukos spintos, vandens distiliavimo aparatas, kompiuteris, specialios kompiuterinės programos, seifas, šaldytuvas, vaistinių preparatų ir medikamentų saugojimui reikalinga įranga.
Profesinės perspektyvosFarmakologai privalo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją seminaruose, paskaitose, kursuose, konferencijose. Baigusiems universitetines vientisąsias ar antrosios pakopos  magistrantūros studijas suteikiama teisė stoti į trečiosios pakopos doktorantūros studijas. Įgiję daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, priklausomai nuo organizacinių gebėjimų ir asmeninių savybių, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kompleksinis, loginis ir analitinis mąstymas, atsakingumas, sąžiningumas, organizuotumas, matematiniai gebėjimai, kompiuterinis raštingumas, gebėjimai tiksliai laikytis standartų, įsiminti ir išlaikyti didelį kiekį tikslios informacijos, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, vadovavimo gebėjimai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų