Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Fitopatologas

Pavadinimas anglų kalba

Phytopathologist

Kodas

213161

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-24

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti augalų susirgimo priežastis, procesus, rengti  profilaktines ir apsaugos nuo augalų ligų priemones.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • duomenų apie ligotus augalus rinkimas, organizmų sukeliančių augalų ligas, augalų atsparumo ligoms stebėjimas;
 • augalų apsaugos sistemų kūrimas;
 • efektyvių kovos priemonių prieš ligų sukėlėjus ir kenkėjus taikymas;
 • infekcinių ir neinfekcinių augalų ligų tyrimas  (miltligės, septoriozės, dobilų vėžio ir kt.);
 • augalų ligos atsiradimo priežasčių ir vystymosi dėsningumų sąryšio su ligos sukelėjo parazitinėmis ir kitokiomis ypatybėmis nagrinėjimas;
 • infekcijos šaltinių, aplinkos sąlygų poveikio ligos pasirodymui ir vystymuisi prognozavimas, profilaktinių, gydomųjų ir organizacinių priemonių augalams nuo jų apsaugoti rengimas.
Potencialūs darbdaviaiŽemės ūkio, miškų ūkio ir dekoratyvinių augalų įmonės, organizacijos, augalų apsaugos stotys, augalų ligų tyrimo specializuotos laboratorijos, institutai, valstybinės institucijos, kolegijos, universitetai.
Darbo priemonėsMikroskopas, kompiuterinė vaizdų vizualizavimo sistema, cheminiai indai, karantininis šiltnamis, klimato kamera.
Profesinės perspektyvosGali dirbti specialistais miškų, biologijos ir kituose institutuose, dėstytojais, mokslininkais, augalų specialistais augalų apsaugos specialistais, entomologais, specializuotis augalų biotechnologijos srityje. Studijas gali tęsti biologijos mokslų srities magistrantūroje ar doktorantūroje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis gamta, augalais, darbštumas, savarankiškumas, atidumas, organizuotumas, loginis, analitinis mąstymas, gebėjimas planuoti savo ir kitų darbą.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų