Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Biofizikas

Pavadinimas anglų kalba

Biophysicist

Kodas

213160

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

biofizikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, įgyjama baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti funkciškai aktyvias medžiagas, gyvų ląstelių sandarą, gyvų organizmų sistemas, taikant fizikinio-matematinio modeliavimo metodus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • biofizikos mokslinių eksperimentų atlikimas tiriant biologinių procesų, vykstančių biologinėse sistemose, fizinę ir cheminę prigimtį;
 • funkciškai aktyvių medžiagų, smegenų funkcijų analizavimas;
 • ataskaitų ir mokslinių straipsnių rengimas apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus;
 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant pritaikyti gautus tyrimų rezultatus aukštųjų biotechnologijų, aplinkosaugos, sveikatos priežiūros srityse.
Potencialūs darbdaviaiMokslo ir tyrimų institucijos, medicinos, farmacijos, aplinkosaugos, aukštųjų biotechnologijų, nanotechnologijų įmonės.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos kompiuterinės programos, biofizikos dalykinė literatūra, biofizikos laboratorijos įranga ir aparatūra (šviesolaidinis spektrofotometras, mikroskopai, kompiuterizuoti elektrokardiografai, ekselometrai ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti biofiziko asistentu, įgijus patirties, kompetencijų gali eiti biofiziko, tyrėjo, specialisto, mokslo darbuotojo pareigas. Gali specializuotis molekulinėje biofizikoje, ląstelinėje fizikoje, sistemų biofizikoje. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal biofizikos, neurobiologijos, bioinformatikos, biochemijos, medicinos biologijos, genetikos, ekologijos, aplinkos studijų programas. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas biomedicinos, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypčių doktorantūroje. Kvalifikacija tobulinama sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, bendradarbiaujant su kitais mokslininkais.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, kūrybingumas, atsakingumas, gebėjimas analizuoti, sisteminti informaciją, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas argumentuotai spręsti problemas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga