Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Anatomas

Pavadinimas anglų kalba

Anatomist

Kodas

213158

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-24

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

taikyti mokslinių tyrimų rezultatus medicinoje, žemės ūkyje ar pramonėje, atlikti žmonių, gyvulių ir augalų organų, audinių, ląstelių, limfmazgių ir sistemų gyvybinių vyksmų ir funkcijų tyrimus ir bandymus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mėginių tyrimas, kūno organų, audinių ir ląstelių prigimties, charakteristikų nustatymas ir lyginimas;
 • eksperimentų darymas, anatominių savybių, reakcijų, tokių kaip sugebėjimas regeneruoti sužalotas ar pakenktas kūno dalis ir galimybę transplantuoti organus bei audinius iš vieno gyvo kūno į kitą stebėjimas ir vykdymas;
 • anatomijos teorijų, koncepcijų, metodų kūrimas ir tikrinimas;
 • augalų, gyvūnų rūšių struktūrų tyrimas, siekiant nustatyti būsimas transplantacijos galimybes medicinoje;
 • dirbtinių organų, pvz inkstų ir širdžių plėtros ir donoro organų transplantacijos srityse organizavimas;
 • naujos informacijos, gaunamos iš anatomijos ar kitų susijusių mokslo sričių studijavimas.
Potencialūs darbdaviaiMokslinių tyrimų centrai, privačios įmonės, plastinės chirurgijos, kosmoso medicinos įstaigos, kolegijos, universitetai, medicinos centrai, privačios bendrovės, kurios kuria dirbtines galūnes ar organus.
Darbo priemonėsMikroskopas, kompiuteris, automatizuota imunohistocheminių tyrimų sistema, reagentai, patologijos laboratorijos informacinės sistemos, sistemos molekuliniams (ISH, FISH) patologijų tyrimams, stiklelių uždengimo įrenginiai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti dėstytojais, tyrėjais, medicinos centrų mokslininkais, kurti dirbtinius organus. Gali dirbti laborantais, padėti rengti mokslininkus gydytojų, stomatologų, slaugytojų, vaistininkų ir kt. srityse. Gali specializuotis embriologijos, neurologijos, biomedicininės inžinerijos, genetikos ir patologijos, biologinių vaizdų, ląstelių biologijos, genetikos, molekulinės plėtros, endokrinologijos, histologijos (audinių studijos), ekspertizės, mikroskopijos ir fizinės antropologijos srityse. Studijas galima tęsti studijuojant biologijos srities magistrantūros bei doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, ryžtingumas, ramumas, diskretiškumas, ištvermingumas, lankstumas, iniciatyvumas, kantrumas, savikontrolė, kruopštumas, darbštumas, loginis, analitinis mąstymas, kompiuterinis raštingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų